Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Relační marketing a brand management

Relační marketing a brand management


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce uvádí stručnou charakteristiku relačního marketingu (RM) známého také jako relationship marketing. Vyjmenovává tři základní otázky, na které RM odpovídá, a to: Kdo je zákazník firmy? Jaké jsou jeho potřeby? Jakým způsobem, a jakými nástroji ho firma uspokojí? Práce dále znázorňuje RM pomocí schémat. Zabývá se výsledky kvalitního RM a seznamuje s atributy dobrého vztahu ke značce tak, jak je odhalil výzkumný projekt.

Obsah

1.
Úvod
2.
Relační marketing - charakteristika
3.
Relační marketing v širším pojetí (schéma č. 1)
4.
Relační marketing v užším pojetí (schéma č. 2)
5.
Výsledek kvalitního relačního marketingu
6.
Sedm atributů dobrého vztahu ke značce

Úryvek

"Relační marketing v širším pojetí lze znázornit modelem šesti trhů. Tento model připomíná jakousi postavu, viz obr. č.1. Relační marketing v užším pojetí pak lze znázornit jednoduchým trojúhelníkem, viz. obr. č.2. Interní marketing chápe managera jako nástroj uspokojování potřeb firmy a zaměstnance jako dodavatele pracovního výkonu a současně zákazníka požadujícího uspokojení svých potřeb v rámci firmy. Hlavním úkolem managerů je nasměrovat tyto potřeby a interní procesy firmy na uspokojení externího zákazníka. Ten je totiž zárukou další existence a prosperity firmy. V externím marketingu lze v podstatě nalézt soubor nástrojů k uspokojování potřeb (rozšířený marketingový mix).

Výsledkem kvalitního relačního marketingu je:

1. Důsledná orientace na externího a interního zákazníka a zvýšení jeho loajality.
2. Systematické řízení změn a zdokonalování vnitřních procesů firmy.
3. Participace všech managerů a zaměstnanců na zásadním zvýšení podnikatelského potenciálu firmy.
4. Zaměření firmy na uspokojování společenských potřeb.

Podle pracovníků výzkumného projektu na Harvard Business School v Bostonu dnes téměř každý mluví o relačním či partnerském marketingu, ale málokdo prozkoumal bohatost tohoto termínu a zabýval se tím, co to skutečně znamená pro zákazníka mít ke značce partnerský vztah. Ve skutečném životě jsou lidé v rozmanitých vztazích jeden k druhému a totéž platí o jejich vztazích k výrobkům, které kupují.

Za předpokladu, že lidé navazují vztah k určitým výrobkům, je důležitá otázka: Jak dosáhnout toho, aby vztah ke značce byl silný a dlouhodobý? Výzkumný projekt odhalil několik podstatných atributů dobrého vztahu ke značce. Jejich přítomnost vede pak ke kvalitním a trvalým vazbám. Společně vytvářejí to, co se nazývá kvalita vztahu ke značce.

Sedm atributů dobrého vztahu ke značce je:
• Láska a vášeň: Zákazník cítí náklonnost či vášeň k výrobku nebo je jím posedlý.
• Vlastní image: Užívání značky pomůže zákazníkovi vypořádat se s určitým životním problémem, jako je např. potřeba někam patřit. "

Poznámka

Obsahuje schémata.
Práce z předmětu Marketingový management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: man2005.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Relacni_marketing.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse