Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Religionistika - judaismus - výpisky

Religionistika - judaismus - výpisky


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje základní pojmy týkající se religionistiky a náboženství. Podrobněji se věnuje judaismu, jeho historii a tradicím. Na konci jsou stručně vysvětleny běžné židovské pojmy.

Obsah

1.
Vymezení pojmů
1.1
Religionistika
1.2
Panteismus
1.3
Monoteismus
1.4
Polyteismus
1.5
Teologie
1.6
Náboženství
2.
Judaismus
2.1
Dějiny
2.2
Židovské svátky
2.2.1
Chanuka
2.2.2
Jom-kipur
2.2.3
Sabat
2.2.4
Pesach
2.2.5
Sukot
2.2.6
Roš hašana
2.2.7
Bar micva
2.3
Vysvětlení židovských pojmů
2.3.1
Šiksa
2.3.2
Šiva
2.3.3
Rabín
2.3.4
Talmud Tóra
2.3.5
Ghéto

Úryvek

"Židovské tradice

PESACH – jarní svátek, nejdůležitější
- oslavuje vyvedení židů z Egyptského otroctví
- 8 dní půst – jistá forma askeze, odříkání nesmí být požito to, co obsahuje kvasnice, nebo to co s nimi přišlo do styku (speciální nádobí)
- Macesy – nekvašený chléb
- SEDER – večeře v předvečer pesachu
- Čte se HAGADA – židovská motlitební kniha
- Mají soubor předpisů, který se týká přípravy jídla = KAŠRUT (nesmí se míchat maso a mléko)
- KOŠÉR – to co je správně, neporušujeme tím, nějaké pravidlo

SABAT- ŠÁBES
- poslední den v týdnu, den odpočinku a klidu
- židé zasvětí tento den motlidbám a studiu tóry (5 knih mojžíšových)
- setkání ráno v sinagoze a všude na světě se předčítá stejná část tóry
- o sabatu mají zakázáno pracovat a kouřit, pít alkohol…

CHANUKA
- svátek světel
- obdoba křesťanských vánoc
- 8 dní
- Na paměť makabejského povstání proti Syrskému králi, který jim chtěl zakázat Hospodina a chtěl je přinutit k řeckému jinému náboženství k polyteismu
- Nepodařilo se jim zhasnout světlo judaismu – sedmiramenný svícen

JOM-KIPUR
- den smíření
- desátý den tzv. deseti dnů pokání a ty začínají novým rokem, přelom září/říjen
- celý den se drží půst, modlí se, zpovídají se z hříchů, prosí o odpuštění

ROŠ HAŠANA
- nový rok
- 1. a 2. den měsíce TIŠRY (přelom září/říjen)
- Upomínají na samotné stvoření světa

BAR MICVA
- příchod třináctého roku syna, podle židů se stává dospělým, v sinagoze je předvolán k předčítání tóry, po té následuje velká rodinná oslava"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a256f40cd55e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Religionistika_judaismus.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse