Seminarky.cz > Životopisy > > > Rembrandt van Rijn - životopis

Rembrandt van Rijn - životopis


Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je stručným pojednáním o životě a díle významného renesančního, holandského malíře, Rembrandta van Rijna. Text se věnuje vývoji jeho kariéry s důrazem na uměleckou tvorbu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Umělecká kariéra
a) Do roku 1625
b) Do roku 1642
3.
Závěr
4.
Obrázková příloha
5.
Literatura

Úryvek

"Úspěchy prvních amsterodamských let Rembrandt dovršuje roku 1642 zakoupením vlastního domu v těsné blízkosti židovské čtvrti. Odrazí se to i na jeho vybavení - je doslova přeplněn uměleckými poklady a drahými předměty.
Přibližně v téže době dostává, spolu s dalšími pěti malíři, od gildy střelců z občanské gardy, zakázku vyzdobit velikými skupinovými portréty slavnostní síň jejich hlavního velitelství. U Rembrandta si gardisté objednají obraz příslušníků roty arkebuzníků pod velením kapitána Cocqua. Výjimečnost obrazu Noční hlídka tkví v tom, že Rembrandt radikálně mění dosavadní pojetí skupinového portrétu - třicet mužů na obraze neseřadí vedle sebe, jak je dosud zvykem, ale zpodobí je ve chvíli, kdy se dávají na pochod po hrázi kanálu. Navíc k nim přimíchá děti a psa, čímž výjev dostává složitou kompozici a pohyb. I osud tohoto obrazu je velmi pestrý – byl mnohokrát stěhován, z tohoto důvodu i zmenšen z původní velikosti a v roce 1975 poničen psychopatem.
Zásadním mezníkem Rembrandtova života je rok 1642. Umírá Saskie, matka jeho jediného syna Tita. Od tohoto okamžiku žije Rembrandt v napětí z neustálých soudních tahanic (vyskytnou se potíže ohledně posledních vůlí Saskie a umělcovy matky), díky luxusnímu životnímu stylu se vyčerpají Rembrandtovy finanční prostředky a svojí nekonvenčností se dostává též do stále častějších rozporů a konfliktů. V jeho tvorbě to znamená ztišení a zintimnění."

Poznámka

Obsahuje obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481ca73dcbe06.zip (3847 kB)
Nezabalený formát:
Rembrandt_van_Rijn.doc (3897 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse