Renesance a hudba


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodin dějin hudby stručně představují období renesance z hudebního hlediska. Po vyjmenování několika významných malířů vrcholné renesance uvádí znaky renesanční hudby a seznamují se dvěma výraznými dobovými skladateli.

Obsah

1.
Malíři vrcholové renesance
2.
Charakteristika období z hlediska hudby
3.
Giovanni Pierluigi da Palestrina
4.
Orlando di Lasso

Úryvek

"Malíři vrcholné renesance
• Michelangelo Buenarotti
• Leonardo Da Vinci
• Luk Kranach
• Albrecht

-Renesance si vzala za cíl člověka
-vychází z lidové tématiky,z lidového prostředí
-pořád mají 7 církevních stupnic
-ve světské hudbě se nejvíce propracovávají šanzony(jakákoliv píseň)a madrigaly(2-3 hlasá skladba,přírodní a venkovská poezie pro vysoké mužské hlasy)
Giovanni Pierluigi da Palestrina- věnoval se církevní skladbě
- Říman, papežský kapelník
- přes 1000 skladeb
Orlando di Lasso – holandský skladatel
-našlo se 2000 děl
- světské skladby
Giovann Gabrieli
Kryštof Harant"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ebb435d7844.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Renesance_hudba.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse