Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Renesanční sloh. Renesanční architektura v Čechách a na Moravě

Renesanční sloh. Renesanční architektura v Čechách a na MoravěKategorie: Dějiny umění

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se zaměřuje na celkovou charakteristiku renesančního slohu, jeho časovou periodizaci.
Architektura-znaky, typické stavby (zámek, paláce, měšťanské domy) a italští představitelé (Filippo Brunelleschi, Donato Bramante,Andrea Palladio, Vignola).
Renesanční architektura v Čechách a na Moravě: časová periodizace u nás, renesanční urbanismus na Moravě a podkrušnohorských měst, světské stavitelství (renesanční zámky, paláce, náměstí a městský dům-s jeho představiteli i názvem stavby)

Obsah

1.
Renesanční sloh (charakteristika, vznik, významné osobnosti a vynálezy)
1.1
Periodizace italské renesance
2
Architektura
2.1
Znaky architektury
2.2
Typické stavby
2.3
Představitelé
3
Renesanční architektura v Čechách a na Moravě
3.1
Periodizace
3.2
Renesanční urbanismus
3.3
Světské stavitelství

Úryvek

"- z latinského re nascio =znovuzrození
- vznikla v Itálii-Florencii ve 14. století
- = kulturní obrození novověkého člověka starověkou vzdělaností


- rozvoj měst, řemesel, obchodu a vědy přinesl přehodnocení vztahu k životu
- rozvoj filosofie, přírodních, lékařských věd (zájem o anatomii a tělo člověka)
- doba objevování světa
- založena na zkušenosti, usilovala o poznání světa a přírody
- zájem o antiku
- šlechta a řemeslné cechy=umění hodnoceno z estetického hlediska=krásno
- důvěra v lidské myšlení, ve svobodu jedince a poznání přírody postavily člověka do jiné role – pokora k bohu byla vystřídána novými životními pocity
- hned od svého vzniku se renesance staví do opozice vůči středověku (hlavně gotice)
- rozvoj humanismu, tzv. antropocentrická renesanční estetika – důraz na člověka, člověk byl měřítkem uměleckých hodnot, oprostit se od církve
- vznik olejomalby
- vynález knihtisku-Jan Gutenberg=vzniká grafika

VĚDA: Mikuláš Koperník a Jan Kepler, Galieo Galilei
LITERATURA: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, William Shakespeare, Francois Villion

periodizace italské renesance:
1. (14. stol.) – zrod renesance
2. (15. stol.) – vrcholná renesance
3. (po roce 1500) – pozdní renesance
- kolem roku 1580 přechod k manýrismu


Architektura:
- zaujímá čelné místo v renesanční umělecké tvorbě
- měřítkem staveb se stává člověk, pro něhož jsou tvořeny
- výškové stavby jsou šířkově dimenzovány
- začíná převládat princip statický a horizontální


ZNAKY
- materiál: kamenné kvádry, cihly zdobené nástěnnou malbou, sgrafitem
- klenba nemá žebra, je pokryta omítkou
- strop bývá zaklenut mohutnou kopulí
- zdi silnější a těžší než v gotice
- okna většinou pravoúhlá, široká, sdružená
- patra budov oddělena římsami
- sloupy: hlavice, dřík, patka (ionské, korinské)
- vrací se k architrávovému systému z antiky
- půdorysy: pravoúhlé, stavby jsou symetrické
- arkády-řada obloučků nesoucí patro
- atika – štíty, zakrývá středu někdy sklopenou obráceně do středu
- bosáž – plasticky vystupující kameny
- stavby jsou často spojené se zahradou – sala terrena
- fasády zdobeny rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami)
sgrafity (= dvouvrstvá omítka, spodní tmavá, vyrývání)
kvádrováním (= do omítky za vlhka vyryty kontury)

- balustrády (zábradlí)
- štuková výzdoba (štuk = jemná omítka ze sádry, vápna a písku)
- dřevo-převažuje v interiérech, kazetové vyřezávané stropy
- malovaný nábytek, postele s nebesyTYPICKÉ STAVBY
- zámky (sídlo šlechty, 4 nebo 3křídlé stavby, dvůr obklopen arkádami)
- paláce (obdoba zámku v městském prostředí)
- měšťanské domy
- církevní budovy ustupují do pozadí


PŘEDSTAVITELÉ
Filippo Brunelleschi (bruneleski)
- stojí u zrodu renesanční architektury
- kopule dómu ve Florencii
- Santa Maria de Fiore
- florentský sirotčinec"

Poznámka

Práce obsahuje fotografie památek, které zabírají cca 1 stranu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530e2829ae265.zip (834 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_4.doc (894 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse