Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řešení problému a rozhodování: likvidace dřevního odpadu

Řešení problému a rozhodování: likvidace dřevního odpaduKategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní, Liberec 1

Charakteristika: Seminární práce z Úvodu do managementu řeší problém s likvidací dřevního odpadu v malé soukromé firmě. V úvodu je firma představena a poté popsán samotný problém. Dále je uveden návrh řešení a jeho definice pro management.

Obsah

1.
Zvolená firma
2.
Předmět činnosti firmy
3.
Popis problému ve firmě
4.
Návrh řešení problému
5.
Definice řešení problému

Úryvek

"Zvolená firma

Pro vypracování seminární práce z předmětu úvod do managementu jsem si vybrala popis řešení problému likvidace dřevního odpadu v malé firmě mého známého. Protože jsem nechtěla pátrat příliš do hloubky a ptát se na konkrétní interní záležitosti, tak jsem některé údaje uvedené v této práci napsala pouze orientační. Takže se mohou míjet se skutečností.
Vycházela jsem pouze z častých rozhovorů se známým o běžných lidských problémech.
Tato práce je tedy postavená podle reálné, aktuální situace ve firmě Zelená pila s. r. o.. Jen je doplněná o pár smyšlených údajů pro dokreslení.
Firma Zelená pila s. r. o. provozuje svoji činnost na pile ve Ktové od roku 2003, kdy navázala na činnost firmy Pila Vodháněl, která zde provozovala činnost od roku 1991.

II.
Předmět činnosti firmy

Firma se zabývá zpracováním převážně smrkové a borové kulatiny na stavební řezivo. Ale samozřejmě dle přání zákazníků zpracuje jakýkoliv druh kulatiny. Vyrábí řezivo na zakázku, na sklad vyrábí pouze okolo 10% z celkové produkce. Tato malá firma měla od zahájení činnosti do letošního léta průměrný roční pořez okolo 1 500 m3 odkorněné kulatiny.
Na jaře letošního roku pila zaznamenala zvýšenou poptávku po řezivu v důsledku ukončení činnosti konkrétní konkurenční firmy z blízkého okolí. Tato skutečnost motivovala majitele firmy ke zvážení investice do výkonnějšího zařízení. Rozhodl se tedy starý, méně výkonný pořez prodat začínající pile z Českolipska a na jeho místo pořídil nový.
Zvýšená produkce uspokojila poptávku. A díky dosažené vysoké kvalitě řeziva a rychlosti dodání objednávek si firma získala nové, stálé zákazníky. Nyní je ještě předčasné hodnotit tuto investici jako úspěšnou. Ale fakt, že pila svou produkci téměř zdvojnásobila můžeme sledovat již po několika měsících.

III.
Popis problému ve firmě

V minulých letech byly problémy s likvidací odpadu vyřešeny.
Piliny i odřezky mohou sloužit k vytápění. Piliny se spalují ve speciálním kotli. To je však možné pouze v zimním období a navíc v zimě je množství zakázek výrazně menší než v sezóně, tzn. že v zimním období nevzniká takové množství odpadu. Ten, který vznikl, se většinou průběžně spaloval. Mimo zimní období piliny odebírala firma Vviss z nedaleké obce, která vlastní sklady pro dozrávání ovoce, zde topí nepřetržitě po celý rok.
Nyní, v návaznosti na zvýšení produkce výroby Zelené pily, se zvýšila i produkce odpadu a s tím se vyskytly problémy s jeho likvidací.
Přebytek odpadu v zimním období je firma Vviss ochotna odebírat, ale na letní provoz jim i na dále postačí dosavadní odběr. Proto je potřeba vyřešit tento problém od jara do podzimu.
Piliny by se mohly skladovat v přilehlé kůlně a v zimě by se mohly spálit, ovšem na zimní vytápění bez problémů stačí piliny z toho období. Navíc by bylo potřeba je v létě přenášet z dílny do kůlny, odkud by byly v zimě přenášeny zpět do dílny ke spálení. Je zřejmé, že se jedná o zbytečné náklady na přesun pilin a na jejich skladování.
Proto se provozovatel pokusil najít náhradní řešení, které by bylo efektivnější."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50945dbb3e44f.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Reseni_problemu_a_rozhodovani.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse