Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Restaurační zařízení - podnikatelský záměr

Restaurační zařízení - podnikatelský záměr


Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje podnikatelský záměr na provozovaní fiktivního restauračního zařízení Doma. Nejdříve je uvedena analýza prostředí, kde je popsána Karviná. Dále jsou zhodnoceny výhody a nevýhody, které toto město nabízí pro podnikání. Další kapitola vypisuje důvody pro zahájení podnikání, včetně popisu zařízení. Text rovněž zmiňuje zákonné podmínky, které musí být splněny. Popisuje nejen předmět podnikání, strukturu potenciálních zákazníků i konkurence, ale také návrh samotné provozovny, finanční kalkulaci a způsob financování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika okresu
2.1.
Geografické údaje
2.2.
Ekonomické subjekty
2.3.
Cestovní ruch
2.4.
Lázně Darkov
2.5.
Nezaměstnanost v Karviné
2.6.
Školství
2.7.
Historie
3.
Výhody prostředí
3.1.
Lázně Darkov
3.2.
Cyklistika pro rodiny s dětmi
3.3.
Zámek Fryštát
3.4.
Sportovní vyžití
3.5.
Doprava v Karviné
3.6.
Průmyslová zóna – nabídka práce
4.
Nevýhody
5.
Typ restauračního zařízení
5.1.
Obecný návrh
5.2.
Dopravní obslužnost
5.3.
Personál
6.
Nabídka
6.1.
Nápoje
6.2.
Jídla
6.3.
Kategorie cen jídel
7.
Prostředí a nálada v restauraci
8.
Rozhodnutí o podnikání
9.
Právní podmínky
10.
Jak získat živnostenský list
10.1.
Všeobecné podmínky pro získání živnostenského listu
10.2.
Odpovědný zástupce
10.3.
Žádost o živnostenský list
11.
Předmět podnikání
12.
Pohled na zákazníky
13.
Analýza konkurence
14.
Marketingový mix
14.1.
Výrobek
14.2.
Distribuce
14.3.
Cena
14.4.
Propagace
15.
Propagace pár slov úvodem
15.1.
Význam propagace
15.2.
Propagační mix
15.3.
Zásady dobré propagace
16.
Historický přehled
16.1.
Reklama a propagace
17.
Komunikační proces
17.1.
Aktivita vysílajícího subjektu - komunikátora
17.2.
Aktivita přijímajícího subjektu – recipienta
17.3.
Komunikační nástroje
18.
Propagační prostředky a media
18.1.
Propagační prostředky
19.
Propagace restaurace
19.1.
Webové stránky
19.2.
Plakáty
19.3.
Image restaurace
20.
Provozovna a financování
20.1.
Stavební úpravy
20.2.
Nákup inventáře
20.3.
Hudba
20.4.
Vybavení kuchyně
20.5.
Zaměstnanci – mzdové náklady
20.6.
Náklady na propagaci
20.7.
Nájem na restauraci
20.8.
Návratnost investice
21.
Závěr

Úryvek

"5. Typ restauračního zařízení
Osoba, která se rozhoduje pro kariéru nebo investici v pohostinství má několik možností:
• pronajmout si objekt a v něm si zřídit svou vlastní restauraci,
• koupit stávající restaurant a ten provozovat tak jak je nebo změnit jeho koncept,
• postavit novou restauraci a tu sám manažovat.
Zvolil jsem první variantu, tj. pronajmout si objekt a v něm si zřídit svou vlastní restauraci, a to z toho důvodu, že jako absolvent střední školy nedisponuji potřebným kapitálem ke koupi stávající restaurace. A už vůbec si nemohu dovolit stavět novou restauraci. Dalším důvodem je fakt, že nemám žádné zkušenosti s podnikání v jakémkoliv oboru, mám k dispozici jen pár poznatků ze svého studia na střední škole. Dále předpokládám, že úspěšné podnikání závisí na obrovském štěstí, a to nelze nikde získat ani za peníze.
Mé restaurační zařízení se bude nacházet v Karviné, v městské části Ráj, na Gagarinově náměstí, ve volném objektu k pronajmutí.
Má představa o podnikání v restauratérském oboru vypadá následovně:

5.1 Obecný návrh
Restaurace bude přízemní budova. Po vchodu z ulice bude následovat zádveří, odkud povedou dveře na toalety a přístupové dveře personálu. Zádveří bude vybaveno vitrínou s nabídkou a denním menu. Nesmí chybět velké zrcadlo pro dámy. Místnost pro hosty bude o rozměrech 10x10 metrů, počítá se s kapacitou do 25 hostů.
V restauraci by měli najít své místo hosté, kteří chtějí mít trochu soukromí, ale i skupinky 5- l0 lidí, kteří si chtějí společně posedět. Interiér musí být vybaven tak, aby si tyto typy skupin navzájem nepřekážely.
Důležité je rozhodnutí o tom, zda by měla být restaurace kuřácká či nekuřácká. V Karviné je nekuřácká restaurace u letního koupaliště. Místnost je však většinou poloprázdná. Zvolit nekuřáckou variantu se v současné době jeví jako velmi rizikové. Pro úspěšnost je nutno zvolit restauraci i pro kuřáky, nejlépe však, aby měli k dispozici oddělenou část.
Barová část není nutná, a když, tak jen symbolická, aby hosté byli přítomni míchání a nalévání nápojů. Barová část může také sloužit k vystavení nabízených nápojů a cukrovinek.
Pro letní období je důležitá možnost zřízení venkovního posezení se slunečníky a závětřím. Květinová výzdoba je nezbytná, stejně jako stánek se zmrzlinou a stálou zmrzlinářkou.
Pro přípravnu jídel se počítá s místností o rozměrech 5x5 metrů plus malá místnost, která by sloužila jako sklad surovin, a která by byla vybavena klimatizací (stálá nízká teplota). V kuchyni se počítá s umístěním spotřebičů, jako velká lednice (500 litrů), 2x deska na vaření, fritéza, trouba, digestoř, myčka na nádobí i s místem pro odkládání použitého nádobí. Kuchyň musí být vybavena přívodem pitné i teplé vody, příslušným příkonem elektrické energie s ohledem na počet elektrospotřebičů. Nelze opomenout místo pro práci se syrovým masem a vejci, místo pro práci s čerstvou zeleninou, místo pro kuchyňský odpad, místo pro mytí nádobí a špinavý provoz (např. škrábání brambor, čištění zeleniny apod.).

5.2 Dopravní obslužnost
K restauraci musí být dobrý dojezd autem s dostatečným množstvím parkovacích míst. Pro cyklisty budou k dispozici stojany na kola s možností zapůjčení zámku k zabezpečení proti odcizení. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 24 stran. Práce obsahuje tabulky a grafiku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.seminarky.cz/Propagace-6844; http://www2.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu
_karvina; http://www.darkov.cz/procedury/prirodni-lecivy-zdroj/; http://www.podnikatel.cz/clanky/karvina-zacina-vyhravat-boj-s-nezamestnanosti/; http://cs.wikipedia.org/wiki/Karvin%C3%A1; http://www.karvina-info.cz/index.php?lang=cz; http://www.karvina.org/cgi-bin/602cgi8.exe/muka/www/print.htw?cat=pruvodce&page=5〈=cze&htw=www&htw_page=lazne; http://www.severni-morava.cz/zamek-frystat/; http://www.pernikova-chaloupka.cz/encyklopedie/objekty1.pht
ml?id=112155; http://www.e-fotobanka.cz/Profit3.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18593
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse