Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Rétorika a komunikace - vypracované otázky

Rétorika a komunikace - vypracované otázky


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi lakonické, někdy i jednořádkové odpovědi na následující okruhy ke zkoušce z rétoriky.

Obsah

1.
Definujte pojem rétorika a uveďte s kterými vědními disciplínami souvisí.
2.
Které osobnosti antiky přispěly k rozvoji rétoriky? Kdo byli sofisté?
3.
Čím obohatil starověkou rétoriku Sokrates, Platón, Aristoteles a Cicero?
4.
Jak si vysvětlujete renesanci této disciplíny v 21. století?
5.
Charakterizujte rétorické a stylistické zvláštnosti naukových, informačních a diskusních žánrů
6.
Pojednejte stručně o základních funkcích řeči a vyjmenujte některé chyby řečníků
7.
Které složky tvoří neverbální komunikaci?
8.
Shrňte zvukové prostředky řeči. V čem byste se chtěl(a) zdokonalit?
9.
Co rozumíte pod pojmem asertivita? V čem spočívá úspěšnost jednání?
10.
Čím se vyznačuje kultura mluveného projevu? (heslovitě)
11.
Pojednejte o principech a typech argumentace (přesvědčování).

Úryvek

“1. Čím obohatil starověkou rétoriku Sokrates, Platón, Aristoteles a Cicero?

Aristoteles – Rétorika -1. učebnice rétoriky, vytvořil kompozici řeči – platné dodnes; zabýval se nešvary řečníka; zavádí pojmy indukce(z jednotlivostí na obecné),rétorika je nezbytnou součástí politiky; řečník musí být seznámen s logikou; zabýval se psychologií i rétorikou.
Sokrates – upozorňuje na důležitost rozumu; uznává objektivní pravdu; založil vlastní rétoriku
Platón – Akademie (výuka řečnictví) – rétorika může být tehdy dokonalou naukou a může sloužit dobru bude-li opřena o filozofii.
Cicero – řečník, politik; vytříbený sloh; důvtip a patos; propracoval teorii řečnictví a historii římského práva; zakladatel římské řeči

2. Jak si vysvětlujete renesanci této disciplíny v 21. století?

Politická situace, expanze nových oborů (média a marketing), častější vzdělávání zaměstnanců atd.

3. Charakterizujte rétorické a stylistické zvláštnosti naukových, informačních a diskusních žánrů

informativní styl (přednáška) – slovní výklad tématu,dává instrukce jednání , nutná hluboká znalost tématu
Referát - podrobná informace o plánech (hodnotící zpráva - informativní) – neosobní, vyžaduje přesnost údajů a výroků
Diskusní příspěvek (informační)jde pouze o dílčí problémy
Panelová diskuze –( informační i naučný) – volný dialog na aktuální téma, moderátor
Interview – (diskusní žánr) nutná znalost problematiky a toho, co chci sdělit
Tisková konference (diskusní žánr – lze ovlivnit počet tazatelů
Slavnostní proslovy – (informační) – projevení účasti a přimět ostatní k citovému povznesení
Politická - snaha získat ostatní pro daný program a vytyčit směr
slavnostní řeč – dotváří náladu a dodává lesk události"

Poznámka

Práce je příliš stručná a naprosto informačně nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x485204f442b3c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Retorika_komunikace.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse