Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Revoluční rok 1848 v habsburské monarchii

Revoluční rok 1848 v habsburské monarchii


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin zachycují průběh revolučního roku 1848 v rámci habsburské monarchie.

Obsah

1.
Revoluce v Uhrách a ve Vídni
2.
Revoluční rok v českých zemích
3.
Potlačení revoluce

Úryvek

"HABSBURSKÁ MONARCHIE

- 1835- nastupuje na trůn Ferdinand II.- poslední český král- místo něho vládl Metternich
- zbývající nejsou korunováni českými králi
- březen 1848- propuká revoluce v Uhrách  nejdříve se sešel stavovský sněm v Bratislavě- sestavil vlastní uherskou vládu- vyslovil požadavek pro Ústavu pro všechny rakouské země, svobodu tisku, rovnost občanů
-  prohlásil nezávislost Uher
- Ferdinand v březnu tuto vládu přijal
- Zrušil poddanství => nepokoje mezi maďarskou většinou a menšinou
- 13. 3. 1848- revoluce ve Vídni- ozbrojené střety
- Ferdinand se zalekl  vyhovuje požadavkům revoluce  odvolává Metternicha a neoblíbené politiky  zřízení nových ministerstev
- Slíbil ústavu => svolal říšský sněm
- V dubnu vydal ústavu sám (oktrojovaná respektovala nezávislé Uhry- platila pro celou zemi kromě Uher), výkonná moc v rukou panovníka a ministrů , kteří měli být zodpovědní říšskému sněmu
- Říšský sněm rozdělen na:
- 1) Horní komora- panská
- 2) Dolní komora- poslanecká (na základě voleb, volit mohli jen bohatí => odpor, nesouhlas => Vídeň povstává (15. 5.- „Květnové povstání“)- císař utíká a odvolává Ústavu => slibuje vypracování nové, kterou sestavuje říšský sněm (volí všichni muži všech národností, dal souhlas k účasti na Frankfurtském parlamentu)
- Praha- revoluční nadšení
 Liberálové ( F. Palacký, F. Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský)
- požadovali zrovnoprávnění češtiny s němčinou, svobodu tisku, slova a shromažďování, větší politickou samostatnost pro české země v rámci Habs. Monarchie
- dobře postavené měšťanstvo
 Radikálové (K. Sladkovský, K. Sabina)
- drobné vrstvy
- požadovali- pracovní a mzdové požadavky dělníků

- 11. 3. 1848- radikálové svolávají schůzi do Svatováclavských lázní (hospoda) na Novém Městě Pražském- cílem bylo sestavení petice požadavků pro Vídeň (vznikl Svatováclavský výbor) => svoboda tisku, slova, náboženství, osobní bezpečnost, zrovnoprávnění českého a německého jazyka, rozšíření samosprávy, zrušení roboty a poddanství, úprava daní
- 8. 4. 1849- císař odpovídá prostřednictvím kabinetního listu => povolil zrovnoprávnění ČJ a NJ, zřízení zemské vlády, slibuje vyhlášení voleb do zem. sněmu, slíbil projednat na říšs. sněmu Státoprávní uspořádání
- Svatovácl. výbor je rozšířen => Národní výbor (do něj vstupují šlechtici a bohatí měšťané)
- Češi chtěli sfederalizované silné Rakousko
- Němci chtěli silné Německo
- 2. 6. 1848- v Praze sjezd všech Slovanů z celé Habs. mon. => předsedou F. Palacký => vydali prohlášení, kde slíbili věrnost Habs. mon. a zachování Habs. dynastie (měla mít ústavy a měli si být rovnoprávní) => sněm je 12. 6. 1848 přerušen
- vypukli Svatodušní boje, trvali 5 dní, po Praze postaveny barikády (12.-17. 6. 1848)
- Svatodušní bouře jsou poraženy generálem Windischgrätzem (1. revoluce, která byla potlačena)
- Slovanský sněm rozpuštěn, český sněm nebyl nikdy svolán
- 1848- říšský sněm ve Vídni- úkoly:
- 1) vypracovat novou Ústavu, která by platila v celé Habs. mon. kromě Uher, opět se zde podíleli Palacký a Rieger
- 2) zrušení poddanství
- 17. 9. 1848. císař 2. podmínku podepsal
- říšský sněm je přerušen říjnovým povstáním ve Vídni
- Uhry- Chorvati X Maďaři
- Chorvati chtějí obnovit své království
- => císař využívá a podporuje Chorvaty, jmenuje svým zástupcem chorvatského bána Gelačiče
- do Uher jsou posíláni rakouští vojáci => odpor Vídeňanů => říjen 1848- povstání ve Vídni (brání odchodu vojáků)
- císař utíká do Olomouce, ve Vídni zůstal pouze Windischgrätzova a Gelačičova armáda => porážejí tuto revoluci a armáda dobývá Vídeň
- jmenována nová vláda- v čele vlády Schwarzenberg
- říšský sněm převelen do Kroměříže => připravují Ústavu, ale nedošlo k vyhlášení
- 2. 12. 1848- nastupuje na trůn Franc Josef I.
- Nová vláda, která vypracovává novou ústavu (oktrojovanou)- nikdy neplatila
- 7. 3. 1849- rozehnán Kroměřížský sněm
- Uhry- revoluce potlačena pomocí vojska => Franc Josef žádá o pomoc ruského cara Mikoláše I.- ten mu vyhovuje
- Na Uhry se teď tlačí 3 vojska = Chorvatské, Ruské a Rakouské
- Srpen 1849- revoluce potlačena => Uhry se připojují zpět k říši a je znovu řízena Vídní => České země a Uhry zůstávají Habsburkům
- Zrušení roboty a poddanství (půda zůstala dělníkům), rovnost občanů před zákonem, zaveden centrální systém vlády, zrušeny cechy, zrušeny celní hranice, nastolení liberální hospodářské politiky (volný trh, konkurence)"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cc988cd50f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Revolucni_rok_1848_habsburska_monarchie.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse