Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řezání kovů

Řezání kovů


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje základní pojmy, a poté krátce shrnuje postup při řezání kovů, i zásady bezpečnosti práce při něm. Obsahuje schéma rámové pilky na kov.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Obrábění
1.2.
Řezání
1.3.
Obráběná plocha
1.4.
Obrobek
1.5.
Řezný pohyb
1.6.
Řezný nástroj
2.
Řezání kovů ruční rámovou pilkou
2.1.
Upínání součástí při řezání
2.2.
Příprava materiálu k řezání
2.3.
Vlastní proces řezání
3.
Bezpečnost práce při řezání
4.
Ruční rámová pilka na kov - schéma

Úryvek

“ Řezání kovů ruční rámovou pilkou

Aby pilový list v drážce nedřel, jsou jeho zuby buď střídavě rozvedené, nebo je pilový list zvlněný. Ozubení bývá buď po jedné, anebo po obou stranách pilového listu.
Při ručním řezání se list pilky (viz obr.) upíná kolíčky zasunutými do otvoru pilového listu, a vypne se křídlovou maticí, která se šroubuje vůči šroubu, pohybujícího se v rámu.
List pilky musí být v rámu upnut tak, aby pilka řezala při pohybu vpřed. Málo napnutý list pilky se prohýbá, a může prasknout. Proto jej musíme upínat citlivě, ale zároveň je potřeba dostatečně ho napnout.

Upínání součástí při řezání:

Při řezání upínáme součásti obrobku nejčastěji do svěráku. Tyto součásti musí být upnuty pevně, aby nemohlo dojít k úrazu.
Tenký materiál nesmíme upínat příliš vysoko, protože příliš rezonuje, a hlučí. Při řezání silného materiálu se vždy snažíme materiál upnout co nejvíc na plocho. Přitom musíme dbát, aby se plátek pilky při řezání nesvíral.

Příprava materiálu k řezání:

Nejprve zhruba rozměříme, v jaké poloze bude orýsovaný obrys na materiálu. Průběh rýsek označíme důlčíky. V místě, kde budeme řezat, si vypilujeme trojúhelníkovým pilníkem mělkou vodící drážku, aby se pilka nesmekla z požadovaného místa řezu.

Vlastní proces řezání:

Zprvu držíme pilku šikmo, abychom nařezali šikmou stranu, a následně přejdeme do vodorovné polohy. Při pohybu vpřed na pilku mírně přitlačíme, ale zpět táhneme vždy volně! Při dořezávání zmírníme tlak, a pracujeme opatrně. List případně mažeme olejem. Při hlubokém řezu otáčíme list pilky o 90˚.
Při práci s ruční pilkou držíme pilku oběma rukama tak, že pravou rukou držíme pilku za držadlo, levou držíme shora na opačném konci rámu tak, abychom pilku vedli rovně. Při řezání máme postoj vzpřímený, mírně rozkročený, s levou nohou mírně vepředu.

Bezpečnost práce při řezání

1. Při vylomení nadměrného počtu zubů musíme práci přerušit, a pilový list vyměnit za nový.
2. Volíme vždy vhodné a pevné upnutí materiálu.
3. Čepy (kolíčky) pro upevňování pilového listu nesmí nadměrně přečnívat, ani obsahovat ostré hrany (např. nesmí být nahrazovány hřebíky!).
4. Před každým řezáním vždy zkontrolujeme, je-li pilový list řádně upnutý.
5. Zkontrolujeme též rukojeť pilky – nesmí být volná.
6. Při dořezávání dbáme zvýšené opatrnosti, zejména při odpadnutí zbytku polotovaru"

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ostx0002.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rezani_kovu.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse