Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Říjnová revoluce a konec 1. světové války

Říjnová revoluce a konec 1. světové války


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin popisují události předcházející říjnové revoluci a její průběh a věnují se krátce také závěru první světové války.

Obsah

1.
Říjnová revoluce a předcházející události
2.
Události konce války

Úryvek

"RUSKÉ REVOLUCE, KONEC 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

- v Rusku dochází k nespokojenosti kvůli velkým sociálním problémům (hlad, neúroda…)
- 8. 3. 1917 (MDŽ)- stávka petrohradských žen, přerůstá ve stávku generální (10. 3.)
- car rozhodl zakročit rázně (vojensky)
- 12. 3. 1917- revoluce vítězí (říká se jí únorová- podle starého kalendáře)
- 15. 3. 1917- ustanovena prozatímní vláda, car musí odstoupit ve prospěch bratra Michaila Romanoviče, ten o den později abdikuje ve prospěch prozatímní vlády => konec vlády romanovců
- prozatímní vláda chce setrvat ve válce až do úplného konce
- zároveň ale vládnou sověty dělnických, rolnických a vojenských zástupců = dvojvládí
- bolševici, eseři, menševici- radikální => chtějí provést socialistickou revoluci, ale chtějí ukončit válku => vystupují X prozatímní vládě
- duben 1917- do Ruska přijíždí Vladimír Iljič Lenin
- bolševici zvyšují svůj vliv- získávají stále více stoupenců, převaha v petrohradském sovětu
- 5. 11.- den před revolucí vydává zatykače- není, kdo by je provedl
- 6. 11.- Rudá garda obsazuje veškeré vládní budovy
- 7. 11.- dochází k výstřelu z křižníku Aurora = signál k zahájení útoku na Zimní palác (sídlo vlády) = Velká říjnová socialistická revoluce
- bolševici- vydávají dekret o míru- požadují okamžité zastavení války (bez anexí, kontribucí)
vydávají dekret o půdě- veškerá půda se stává celonárodním vlastnictvím- předávána rolníkům
- zrušení stavovských výsad a titulů (všichni jsou si rovni)
-  ruská šlechta emigruje
- 16. 1. 1918- Ruská federativní socialistická sovětská republika (RFSSR)
- ještě 1917 žádá Rusko Německo o příměří- jednání v Brestlitevsku- uzavírají separátní mírová smlouva- Brestlitevská mírová smlouva- 3. 3. 1918
- Rusko ztrácí Polsko, Pobaltí, část Běloruska a musí slíbit odchod Rusů z Finska a Ukrajiny
- Díky ukončení Vých. fronty přesunuly Němci své síly na Z- dostávají se až na Marnu- zde zastaveny- díky novým posilám z Ameriky- Německo žádá o příměří- stejně jako Turecko a Bulharsko
- 3. 11. 1918- dochází v Německu k revoluci
- zahajují ji Námořníci v Kielu- svržen Německý král a císař utíká
- žádá o mír
- v RU vznikají národní a mnohonárodní státy
- 28. 10. 1918 vyhlášena Československá republika
- země koruny české
- podkarpatská Rus
- Slovensko
- 11. 11. 1918- končí 1. světová válka
- uzavření příměří v Německu- uznalo porážku"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cd68d794f8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rijnova_revoluce_konec_prvni_sv_valky.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse