Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Římské právo - tahák

Římské právo - tahák


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o v heslech shrnuté nejdůležitější body římského práva.

Obsah

1.
Prameny práva v době královské
2.
Státní orgány doby královské
3.
Prameny práva v období republiky:
4.
Zákon 12-ti desek,
5.
Pontifikové
6.
Zákony lid. shrom.
7.
Ius honorarium
8.
Ius gentium
9.
Ius naturale
10.
Typ shromáždění
11.
Prameny práva období principátu
12.
Edicta
13.
Mandata
14.
Decreta
15.
Rescripta
16.
Nejvyšší orgán období principátu
17.
Praetoři
18.
Cenzoři
19.
První císař
20.
Zánik Římské říše
21.
Rozdělení Říše
22.
Edikta
23.
Pontifikové
24.
Podmínky uzavření manželství (oba)
25.
Opatrovník nezletilci
26.
Kdo byl opatrovník žen

Úryvek

“Prameny práva v období republiky:
zákon 12-ti desek, kompromis mezi plebeji a patrícii, sestavili ho decenvirové, je to primitovní kodifikace římského obyčejového práva. R. 390 př.n.l. vystaveny na Foru – zničeny při útoku Galů. Obsahují právo procesní, rodinné, sousedské, dědické, částečně pak obligační, trestní a správní právo.
Pontifikové : poskytovali rady a pokyny procesním stranám i v mimosoudním jednání, podávali výklad k textu zákona.
Zákony lid. shrom.
Ius honorarium (právo praetorské) – stává se sluhou zákonů, později má právo soudit. Základ tvoří edikty praetorů, aequitas – smysl pro vyšší spravedlnost a prosazování obec. prospěchu.
Ius gentium – dochází k rozvoji obligačního práva, konflikt různých právních řádů, římské právní principy chránily pouze Římský lid  princip personality a Princip teritoriální – platí na území
Ius naturale (přirozené právo)
Odpovídající podmínkám života římské společnosti, a která vychází z aequitas (myšlenka vyšší spravedlnosti), všichni jsou si rovni, právo na život

Typ shromáždění : centurijní a tributní

Prameny práva období principátu
Císařské konstituce
- zásadní produkční pramen, opatření, která činil císař – vznikají závaz. právní normy
EDICTA (upravovaly státní správu a veřej. a soukr. práva)
MANDATA (závaz. instituce pro podřízené úředníky),
DECRETA (rozsudky císař. soudu),
RESCRIPTA (odpovědi císaře na dotazy soukromníků ohledně práva)

Nejvyšší orgán období principátu: císař"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4791bc1469e82.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Rim_pravo_tahak.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse