Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení lidských zdrojů - personální činnosti - slovensky

Řízení lidských zdrojů - personální činnosti - slovensky

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s řízením lidských zdrojů jako systémem vzájemně závislých části, které působí na uskutečnění určitého cíle. V teoretické části jsou popsány tři části personální činnosti: metody získávání, vzdělávání a odměňování pracovníků. V rámci odměňování pracovníků jsou podrobněji popsány mzdové formy a zaměstnanecké výhody. Praktická část uvádí tři příklady z praxe, které jsou doslovným opisem citovaných zdrojů. Jedná se o rozhovor s Headhunterkou společnosti Targer Executive Search, s.r.o., Slovensko, paní Marianou Turanovou. Dále jsou uvedeny informace o vzdělávacím programu Ministerstva zdravotnictví SR a posledním příkladem je ukázka motivačního systému společnosti ComAp.

Obsah

0.
Úvod
1.
Teoretická část - Riadenia ľudských zdrojov
1.1.
Personálne činnosti
1.1.1.
Metódy získavania pracovníkov
1.1.1.1.
Získavanie z vonkajšieho trhu práce
1.1.1.2.
Získavanie z vnútorného trhu práce
2.
Vzdelavánie pracovníkov
2.1.
Formovanie pracovných schopností
2.2.
Metódy vzdelávania pracovníkov
3.
Odměnování pracovníků
3.1.
Mzdové formy
3.1.1.
Časová mzda
3.1.2.
Úkolová mzda
3.1.3.
Podílová mzda
3.1.4.
Mzda za očekávané výsledky
3.1.5.
Dodatkové mzdové formy
3.1.6.
Povinné příplatky
3.2.
Zaměstnanecké výhody
3.2.1.
Zaměstnanecké výhody
3.2.2.
Cafeteria systém
4.
Praktická část
4.1.
1. Príklad z praxe
4.2.
2. Príklad z praxe
4.3.
3. Příklad z praxe
5.
Závěr

Úryvek

"2.1 Formovanie pracovných schopností
Systém formovanie pracovných schopností človeka rozdeľujeme do troch oblastí:
1 Oblasť všeobecného vzdelávania – ide o oblasť kontrolovanú a riadenú štátom, v menšej miere súkromnými vzdelávacími inštitúciami. Vytvárajú sa základné a vše-obecné dovednosti a znalosti, ktoré človek potrebuje pre život v spoločnosti.
2 Oblasť kvalifikácie- je oblasť, kde sa zamestnanci prispôsobujú meniacim požiadavkám pracovných miest. Je zameraná na:
• Orientácia – ide o formovanie pracovných schopností nového pracovníka a to tak, aby vyhovovali požiadavkám pracovného miesta a nového zamestnávateľa. (napr. informácie o pracovných postupoch, o špecifikách podnikovej tech-niky…)
• Doškoľovanie - je spôsob prehlbovania kvalifikácie (training). Jedná sa o dodatočné vyškolenie a pokračovanie odbornej prípravy zamestnancov v súlade s novými požiadavkami pracovných miest.
• Preškoľovanie (rekvalifikácia, retraining) – poskytnutie zamestnancom pomocou školenia inú prípadne novu špecializáciu a osvojeniu si nového povolania, nových pracovných schopností, viac či menej odlišných od súčasného.
3 Oblasť rozvoja – je oblasť, ktorá sa viac orientuje na kariéru pracovníka ako na ním momentálne vykonávanú prácu. Formuje skôr jeho pracovný potenciál, jeho osobnosť tak, aby lepšie prispieval k plneniu cieľov organizácie a k zlepšovaniu medziľudských vzťahov v organizácii. [1]
2.2 Metódy vzdelávania pracovníkov
Jedným z dôležitých krokov plánovania vzdelávania je i voľba metód vzdelávania. Postupne sa vytvorila široká škála metód vzdelávania, ktorí sa dajú zaradiť do dvoch veľkých skupín:
1. metódy používané pre vzdelávanie na pracovisku (metódy „on the job“)
2. metódy používané k vzdelávaniu mimo pracovisko (metódy „off the job“)
Medzi základné metódy používané pre vzdelávanie na pracovisku („on the job“) patria:
• inštruktáž pri výkone práce – ide o zácvik prípadne menej skúseného pracov-níka
• coaching – ide o dlhodobejšie inštruovanie, vysvetľovanie a periodická kontrola výkonu pracovníka zo strany školiteľa
• mentoring - je obdobou coachingu, určitá iniciatíva a zodpovednosť však spočí-va na samotnom pracovníkovi, mentor len radí, stimuluje a usmerňuje
• counselling - konzultovanie, ovplyvňovanie, obojstranný vzťah medzi školeným a školiteľom
• asistovanie – školený pracovník je pridelený ako pomocník ku skúsenému pracovníkovi
• poverenie úlohou – je záverečnou fázou asistovania, školený pracovník je školiteľom poverený splniť určité úlohy"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce je místy psány také česky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18957
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse