Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodina a dítě - seminárka

Rodina a dítě - seminárka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740, Nová Paka

Charakteristika: Práce týkající se současnosti a historie rodiny, funkcí rodiny, domácího násilí, závislostí v rodině, osvojení, pěstounské péče, rozvodu rodičů, nové osoby v rodině a rodin s jedním rodičem.

Obsah

1.
ÚVOD 2
2.
RODINA 3
2.1.
Rodina včera a dnes 3
2.2.
Funkce rodiny 3
3.
CO SE DĚJE ZA ZDÍ DOMU 4
3.1.
Domácí násilí 4
3.2.
Závislosti v rodině 5
4.
JAK JINAK MŮŽE VYPADAT RODINA 6
4.1.
Osvojení 6
4.2.
Pěstounská péče 7
5.
PROBLEMATIKA FUNGOVÁNÍ RODINY 7
5.1.
Rozvod rodičů 7
5.2.
Nová osoba v rodině 8
5.3.
Rodina s jedním rodičem 9
6.
ZÁVĚR, VLASTNÍ ZKUŠENOSTI 10
7.
ZDROJE, SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 11

Úryvek

"Ve vývoji naší společnosti se funkce rodiny měnily. Některé vymizely, některé začaly být důležitějšími. Podle autora knihy Sociální pediatrie, Jiřího Dunovského, v současnosti určují místo rodiny ve společnosti čtyři základní funkce.
Biologicko-reprodukční funkce – někdy označována jako sexuální funkce - má podle autora za úkol zabezpečit udržení života početím a porozením nového člověka. Sexuální funkce může být uplatněna i mimo rodinu, avšak svůj plný význam získá právě v rodině. Podstatou není pouze přivést na svět dítě, ale je nutné mu připravit potřebné podmínky pro jeho život a vývoj.
Ekonomicko-zabezpečovací funkce se nevztahuje pouze na dítě v rodině, ale na všechny členy rodiny. I když v minulosti byla nejvíce důležitá výrobní složka rodiny, i dnes si rodina drží určité prvky výroby. Je to především vnitřní činnost rodiny, která vytváří hmotné zabezpečení. Můžeme si pod tím představovat například přípravu stravy či úklid. Tato funkce už se netýká pouze materiální oblasti, ale nyní i oblasti duševní, sociální a duchovní.
Emocionální funkce – „v rodině je vázána na plně rozvinutého člověka, zralého, odpovědného, pro něhož citový vztah není něčím chvilkovým, ale trvalou bází jistoty a citovým zázemím pro všechny její členy“ . Tato funkce je důležitou podmínkou společenské existence a je důležitá stejně pro děti i pro dospělé. Například zájem o dítě (sledování jeho prospěchu) vychází právě z emocionality, která zajišťuje klidný život rodiny a pocit celkového uspokojení všech jejích členů.
Socializačně-výchovná funkce je nejvýznamnější funkcí rodiny. Zajišťuje společenskou kontinuitu (souvislost, spojitost) a tkví především v zájmu o dítě (kvalitní péče, výchova, přijetí, porozumění v jeho vývoji a potřebách).
3. CO SE DĚJE ZA ZDÍ DOMU
3.1. DOMÁCÍ NÁSILÍ
Na internetových stránkách www.domacinasili.cz je uvedena definice domácího násilí, která zní: „Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.“ "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543bbf541bd8f.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Rodina_a_dite.doc (100 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse