Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodozměna mechů

Rodozměna mechů


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje princip a mechaniku rozdozměny. Je doprovázena několika nákresy.

Úryvek

"Pro mechorosty je typická výrazná rodozměna. To znamená střídání pohlavní a nepohlavní generace. Z jednobuněčného haploidního výtrusu(n) vyklíčí mnohobuněčný zelený, vláknitý nebo lupenitý prvoklíček(protonema), z něhož vyrůstá vlastní mechová rostlinka. Ta tvoří podstatnou část gametofytu(pohlavní generace) a nese pohlavní orgány(gametangia): samčí pelatky(antheridia) a samičí zárodečníky(archegonia). Pelatky mají nejčastěji kyjovitý nebo vejčitý tvar a produkují velká počet dvoubičíkatých(biciliátních) spermatozoidů..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x452c09407e861.zip (1162 kB)
Nezabalený formát:
rozmnozovani_mechu.doc (1216 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse