Rok 1600


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce přibližuje stav v Evropě na přelomu 16. a 17. století, který je charakterizován tendencí k pokojnému vývoji, ale zároveň mírovými hrozbami.

Obsah

1.
Vyrovnanější mocenské strany
2.
Únava z náboženských konfliktů
3.
Změna přístupu panovníků k dění v Evropě
4.
Nástup nových mocností
5.
Rozbušky

Úryvek

"ROK 1600

 vývoj v Evropě – vše nasvědčovalo k pokojnému vývoji
 vyrovnanější mocenské strany
 Španělsko jako hl. evropská mocnost upadá
• např. porážka Armady (1588)
 analogie (podobnost) raně novověkého Španělska a současného Ruska
 Filip II. – opíral svou moc o dovážené drahé kovy z Ameriky
 Vladimír Putin – opírá svou moc o nerostné bohatství Ruska
 Jak ještě dlouho?
 vývoj v Evropě – vše nasvědčovalo k pokojnému vývoji
 únava z náboženských konfliktů
 Francie Jindřicha IV. (protestant – hugenot)
• zkušenost tzv. bartolomějské noci a náboženské války mezi katolíky a hugenoty ve Francii jej přiměla ke kompromisu
 sám přestoupil na katolickou víru
 vydal Nantský edikt – tolerance protestantů
 vývoj v Evropě – vše nasvědčovalo k pokojnému vývoji
 změna přístupu panovníků k dění v Evropě
 Anglie
• Alžběta I. Tudorovna – aktivně podporovala evropské protestanty (např. v nizozemských provinciích proti Španělům nebo hugenoty ve Francii)
• Jakub I. Stuartovec (její nástupce) – neutrální
 chtěl být spíše prostředníkem mezi katolíky a protestanty v Evropě
 vývoj v Evropě – vše nasvědčovalo k pokojnému vývoji
 ALE nástup nových mocností
 hrozba narušení rovnovážných vztahů v Evropě
• Dánsko – expanzivní záměry dánského krále, protestanta
• Švédsko – protestantský stát
 silné díky reformám švédského krále Gustava II. Adolfa (rod Vasa)
 vývoj v Evropě – vše nasvědčovalo k pokojnému vývoji - ALE
 rozbušky
 spor o nástupnictví (mezi katolíky a protestanty) v hrabství Jülich
 spor mezi katolíky a protestanty v říšském městě Donauwörth
 vývoj v Evropě – vše nasvědčovalo k pokojnému vývoji - ALE
 rozbušky
 spor mezi katolíky a protestanty v říšském městě Donauwörth
• moc ve městě (radní na radnici) byla v rukou protestantů
• místní katolíci chtěli oslavit svátek Božího těla procesím po hlavní třídě – proti (protestantská) radnice
• spor před císaře (protože to bylo říšské město) – a ten vyhověl katolíkům
• císařova klatba a možný vojenský zásah
 proto vznik protestantské unie jako obrana před útlakem císaře a katolíků obecně
 a jako reakce na ni vznik katolické ligy
 předpoklad válečného konfliktu - 30leté války (1618 – 1648)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e3dc548f4db.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rok_1600.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse