Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Role public relations v komunikačním mixu organizací

Role public relations v komunikačním mixu organizacíKategorie: Public relations

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce pojednává o významu public relations v komunikačním mixu organizací. Nejdříve jsou vysvětleny oba pojmy z názvu práce a poté je objasněno využití prostředků a forem public relations v marketingové komunikaci.

Obsah

1.
Pojem public relations
2.
Komunikační mix
3.
Role PR v komunikačním mixu organizací
4.
Závěr

Úryvek

"3. Role PR v komunikačním mixu organizací

Svoboda (2006) uvádí, že současná praxe marketingových komunikací stojí před složitými rozhodnutími – pokud jde o tvorbu komunikačního mixu. V podstatě jde o to, že se teoretikové rozchází v názoru, která z marketingových komunikací hraje kdy větší roli. Reklama, ačkoli vytváří nejúspěšnější povědomí o produktech či podnicích, je současně příliš vázána na kreativní úroveň svých sdělení a také je velmi obtížné měření její účinnosti přímo na úroveň prodeje. Další formy marketingových komunikací, které se dostaly do centra pozornosti za posledních cca 10 let (podpora prodeje, osobní prodej, direkt marketing – telemarketing a e-marketing), jsou v popředí zájmu hlavně z hlediska míry schopnosti vést v jednotlivých případech k prodejním efektům.
Abych se dostala k podstatě práce, je nutno uvést tvrzení Svobody (2006), že public relations mají pro integrované marketingové komunikace relativně velký potenciál vhodných nástrojů. Nejvýznamnější nástroje PR pro marketingové komunikace shrnuje pravidlo PENCILS:
P = publications (publikace – podnikové časopisy, výroční zprávy, brožury pro potřebu zákazníků)
E = events (veřejné akce – sponzorování sportovních či uměleckých akcí nebo prodejních výstav)
N = news (noviny – příznivé zprávy o podniku, jeho zaměstnancích a produktech)
C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu, vynakládání času a peněz na potřeby místních společenství)
I = identity media (nosiče a projevy vlastní identity, hlavičkové papíry, vizitky, podniková pravidla oblékání)
L = lobbying aktivity (lobbyistické aktivity – snaha prosazení příznivých nebo zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření)
S = social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti – budování dobré pověsti v oblasti podnikové sociální odpovědnosti).
PENCILS lze označit jako minimální PR program. PR v rámci komunikačních mixů vytvářejí nezbytný širší imagový rámec pro uplatnění produktu na trhu a disponují potencionálem forem a prostředků, který umožní daleko precizněji a efektivněji informovat a přesvědčovat cílové skupiny. Začleňování public relations do integrovaných marketingových komunikací se stalo pro každou větší produktovou propagaci nutností. (Svoboda, 2006)"

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Seminární práce z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, předmět Public relations.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4be2e54730534.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Public_relations_v_komunikacnim_mixu_organizaci.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse