Romanský sloh


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějin umění se věnují románskému slohu, zejména architektuře. Po historickém a geografickém zařazení slohu popisují románskou architekturu a seznamují s jejími významnými památkami včetně těch u nás.

Obsah

1.
Základní charakteristika
2.
Architektura
2.1.
Světské stavby
2.2.
Církevní stavby
3.
Romanská architektura v ČR

Úryvek

"Románský sloh

-jeden z prvních velkých slohů
-slohem označuje období, které zasahuje „celou Evropu“
-rozšířil se po celé Evropě
-vznik=po roce 1000
-mnozí čekali konec světa
-šířil se hodně v Itálii a v románských zemí (proto románský)
-trochu se inspirovali antikou
-stavby působí těžkým, mohutným dojmem…nevypadají vzdušně

Architektura
-církevní a světská
-církevní-chrámy, kláštery
-jedině tam se dalo učit
-světská-hrady, měšťanské domy, kamenné mosty
-půlkruhový oblouk – typický prvek románského slohu

Světské stavby:
Hrad Carcassonne-románské základy
-v jižní Francii
Hrad Tower-spíše pevností, sloužil i jako vězení
-okna jsou v půlkruhu
-v Anglii
Hrad Wartburg-v Německu
-„Strážní hrad“
Sdružené okno= několik oken s půlkruhem spojený v jedno…typický znak pro románský sloh
Most Avignon-přímo pod Papežským palácem (gotická stavba)
-dnes už vede jen do půlky řeky
-podle pověsti vznikl díky andělovi
-díky němu se město Avignon ve středověku stalo významným obchodním městem.

Církevní stavby:
Pisa-šikmá věž, bazilika, baptisteria,
Šikmá věž=zvonice
-stojí na písku, proto je šikmá
Baptisterium-kruhový půdorys, kuželovitá klenba-v renesanci obestavěna půlkruhovitou kupolí, gotika zasáhla i do jeho zdobení
Bazilika (dom) – katedrála, průčelí má tři portály, které jsou členěny čtyřmi pásy arkád a ty dodávají stavbě krajkový vzhled.
Věž San Marco-také zvonice

Románská architektura u nás:
Levý Hradec-jedna z prvních kamenných staveb na našem území
Praha-chrám Panny Marie na pražském hradě
-rotunda sv. Víta
typická stavba pro ČR-rotunda-nejznámější sv. Martina na Vyšehradě
-znaky románského slohu
-sdružená okna -vstup=portál-ústupkovitý (tvořený několika oblouky za sebou)
-rotundy se stavěli i soukromě ( stavěli se pouze pro panovníky apod.) např:
-sv. Kříže
-sv. Longina

-vyšehradský kodex-rukopis
-ukazuje na podobu knížete Václava"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e998111def8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Romansky_sloh.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse