Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Romantismus - Anglie

Romantismus - Anglie


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce a k maturitě. Dokument se týká stylistiky. Zahrnuje přehled romantických autorů a jejich děl.

Obsah

ANGLICKÝ ROMANTISMUS
1.1.
GEORGE GORDON BYRON (1788 – 1824)
1.2.
PERCY BYSSHE SHELLEY (1792 – 1822)
1.3.
WALTER SCOTT (1771 – 1832)

Úryvek

"ANGLICKÝ ROMANTISMUS
GEORGE GORDON BYRON (1788 – 1824)
 představitel hlavního „revolučního“ romantismu
 pocházel ze staré aristokratické rodiny
 opustil svůj domov i manţelku
o celý svůj ţivot proţil v cizině
 především v Itálii
o stal se členem tajné organizace karbonářů
o bojoval v Řecku proti tureckým utlačovatelům
o podlehl morové epidemii
DŢAUR (1813); KORZÁR (1814); LARA (1814)
 básnické povídky s revoltujícím hrdinou jako hlavní postavou, která hluboce proţívá konflikt se soudobým světem
CHILDE HAROLDOVA POUŤ - 1812
 autobiografický moderní epos
 čtyři zpěvy, vznikal dvacet let
 obsahuje autobiografické prvky
o motiv putování
 zde poutník poznává vše sám
o protest proti tyranii
o reflexe – útěk člověka do přírody (svoboda)
Hlavní hrdina v něm opouští svůj domov, neboť je přesycen plané zábavy a rozkoše. Schází mu upřímné lidské vztahy, a tak se vydá na pouť Evropou, kde se nechává unášet slavnou minulostí jednotlivých zemí, zároveň ho ohromují přírodní scenérie. Do všech těchto zážitků vkládá Byron svůj protest proti tyranství a nesvobodně podmaněných národů.
PERCY BYSSHE SHELLEY (1792 – 1822)
 musel pro své názory celkem dvakrát opustit univerzitu v Oxfordu
o obhajoba ateismu
 opustil Anglii – chvíli pobyl v Irsku, pak ve Švýcarsku, nakonec v Itálii
o do Itálie odešel i se svou rodinou kvůli svým zdravotním problémům
 zahynul u severoitalského pobřeţí
o při plavbě na jachtě Ariel
ODPOUTANÝ PROMÉTHEUS – 1820
 dramatická utopická báseň
 mytologicko-fizolofickou formou vyjadřuje osvobození lidské myšlenky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b122580ccc2.zip (245 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_2.pdf (251 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse