Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Romantismus - Francie

Romantismus - Francie


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce a k maturitě. Zahrnuje krátké životopisy romantických autorů působících ve Francii a jejich díla.

Obsah

1.
FRANCOUZSKÝ ROMANTISMUS
1.1.
VICTOR HUGO (1802 – 1885)
1.2.
HENRI BEYLE STENDHAL (1783 – 1842)

Úryvek

"FRANCOUZSKÝ ROMANTISMUS
VICTOR HUGO (1802 – 1885)
 nejslavnější představitel francouzského romantismu
 aktivně se podílel na politice
o stal se poslancem a získal hodnost paira Francie
 byl velkým odpůrcem Napoleona
o roku 1851 musel do téměř dvacetiletého exilu
 usadil se na anglických ostrovech Jersey a Guernesey
o po pádu Napoleona se vrátil do vlasti
 datum jeho úmrtí se stalo dnem francouzského národního smutku
o Hugovo tělo bylo uloženo do pařížského Panteonu
 byl všestranným spisovatelem – věnoval se poezii, próze i dramatu
 mimo jiné napsal: Cromwell (drama), Dělníci moře (román), Muž, který se směje (historický příběh), Devadesát tři (historický román)
LEGENDA VĚKŮ – 1859-1883
 vrcholné dílo novější francouzské epiky
 trojdílný cyklus básní
 autor se pokusil vyjádřit vývoj lidstva na jeho cestě za pokrokem a humanitou
 v 19. století se tímto dílem inspiroval J. Vrchlický
RUY BLAS – 1838
 pravděpodobně nejlepší Hugovo drama
2 | S t r á n k a
CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI – 1831
 nejproslulejší román
o byl později reprodukován v podobě filmových i dramatických adaptacích
 tragická láska, gotika, bizarnost představ, tajuplnost, kontrasty, napínavý děj
Děj se odehrává ve středověké Paříži 15. století, za vlády Ludvíka XI. Hlavní linie vyprávění se soustředí především na postavu fyzicky zohaveného, jednookého a hluchého hrbáče Quasimoda, v němž okolní svět vidí ztělesnění zla. Jako mladého sirotka se jej ujal kněz Frollo. V dospělosti se hrbáč stal zvoníkem chrámu Matky Boží. Jednou před chrámem tančila krásná cikánka Esmeralda, do níž se Frollo zamiloval a Quasimodo ji chtěl z věrnosti a lásky k svému pěstounovi unést. Únos se nezdařil, Esmeralda byla zachráněna důstojníkem Phoebem z Chateupersu, do něhož se poté zamilovala, a Quasimodo byl veřejně mučen na pranýři. Frollo ze žárlivosti zraní Phoeba, uteče a Esmeralda se domnívá, že Phoebus zemřel. Je neprávem z činu obviněna a hrozí jí poprava. Quasimodo ji v den popravy tajně unese a skrývá v chrámu, kde jí vyzná dlouho skrývanou lásku. Frollo s pomocí tuláků a žebráků a jejich útoků na chrám znovu získá Esmeraldu, kterou přemlouvá, aby se stala jeho milenkou. Ta jej odmítá a je nakonec popravena."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b12323a2a56.zip (262 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_3.pdf (268 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 997x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x