Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Romantismus - Maďarsko, Poslko, USA

Romantismus - Maďarsko, Poslko, USA


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce a k maturitě. Zahrnuje krátké životopisy romantických autorů působících v Maďarsku, Polsku a USA a jejich díla.

Obsah

1
POLSKÝ ROMANTISMUS
1.1
ADAM MICKIEWICZ (1798 – 1855)
1.1.1
Dziady – 1823, 1832
1.1.2
Konrád Wallenrod – 1828
1.1.3
Pan Tadeáš
1.2
JULIUS SLOWACKI (1809 – 1849)
2
MAĎARSKÝ ROMANTISMUS
2.1
SÁNDOR PETŐFI (1823 – 1849)
3
ROMANTISMUS V USA
3.1
EDGAR ALLAN POE (1809 – 1849)

Úryvek

"POLSKÝ ROMANTISMUS
 byl specifický
o přímo se ztotožňoval s polským národním osudem
 Polsko bylo rozděleno na tři státy
o ztráta samostatnosti byla bolestně prožívána všemi obyvateli
 vyjadřovala touhu a vůli po svobodě, vzdor proti ponížení a tragiku polského utrpení obecně
ADAM MICKIEWICZ (1798 – 1855)
 nejvýznamnější polský romantický spisovatel
o byl spolu s vilenskou mládeží perzekvován
 roku 1823 byl vyvezen do Ruska
o sblížil se s děkabristy
o na konci 20. let směl odjet do západní Evropy – Paříž
 strávil zde převážnou část svého života
 v době Krymské války odjel do Turecka organizovat polské legie
o zemřel na choleru v Cařihradě
DZIADY – 1823, 1832
 komponovaná skladba)je prodchnuta motivy tragického osudu národa po povstání
 jsou zde vyjádřeny pocity odpovědnosti k člověku, národu i lidstvu
KONRÁD WALLENROD – 1828
 básnická povídka blízká byronskému pojetí
 příběh Litevce, jenž, a je velmistrem německých rytířů, mstí svůj pokořený národ
2 | S t r á n k a
PAN TADEÁŠ
 polský romantický národní epos
o nejproslulejší Mickiewiczovo dílo
Příběh dvou zemanských rodin (Horešků a Sopliců) z počátku 19. století. Jsou nesvářené starým rodovým nepřátelstvím. Tadeáš z Horešů se zamiluje do Zošky z druhé rodiny. Vzniká velký rozkol, který se snaží vyřešit i carský oddíl. Tadeášovi i zemanům hrozí zatčení, odchází proto do francouzské armády."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b666b88ad2f.zip (256 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_6.pdf (263 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 994x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x