Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Romantismus - Maďarsko, Poslko, USA

Romantismus - Maďarsko, Poslko, USA


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce a k maturitě. Zahrnuje krátké životopisy romantických autorů působících v Maďarsku, Polsku a USA a jejich díla.

Obsah

1
POLSKÝ ROMANTISMUS
1.1
ADAM MICKIEWICZ (1798 – 1855)
1.1.1
Dziady – 1823, 1832
1.1.2
Konrád Wallenrod – 1828
1.1.3
Pan Tadeáš
1.2
JULIUS SLOWACKI (1809 – 1849)
2
MAĎARSKÝ ROMANTISMUS
2.1
SÁNDOR PETŐFI (1823 – 1849)
3
ROMANTISMUS V USA
3.1
EDGAR ALLAN POE (1809 – 1849)

Úryvek

"POLSKÝ ROMANTISMUS
 byl specifický
o přímo se ztotožňoval s polským národním osudem
 Polsko bylo rozděleno na tři státy
o ztráta samostatnosti byla bolestně prožívána všemi obyvateli
 vyjadřovala touhu a vůli po svobodě, vzdor proti ponížení a tragiku polského utrpení obecně
ADAM MICKIEWICZ (1798 – 1855)
 nejvýznamnější polský romantický spisovatel
o byl spolu s vilenskou mládeží perzekvován
 roku 1823 byl vyvezen do Ruska
o sblížil se s děkabristy
o na konci 20. let směl odjet do západní Evropy – Paříž
 strávil zde převážnou část svého života
 v době Krymské války odjel do Turecka organizovat polské legie
o zemřel na choleru v Cařihradě
DZIADY – 1823, 1832
 komponovaná skladba)je prodchnuta motivy tragického osudu národa po povstání
 jsou zde vyjádřeny pocity odpovědnosti k člověku, národu i lidstvu
KONRÁD WALLENROD – 1828
 básnická povídka blízká byronskému pojetí
 příběh Litevce, jenž, a je velmistrem německých rytířů, mstí svůj pokořený národ
2 | S t r á n k a
PAN TADEÁŠ
 polský romantický národní epos
o nejproslulejší Mickiewiczovo dílo
Příběh dvou zemanských rodin (Horešků a Sopliců) z počátku 19. století. Jsou nesvářené starým rodovým nepřátelstvím. Tadeáš z Horešů se zamiluje do Zošky z druhé rodiny. Vzniká velký rozkol, který se snaží vyřešit i carský oddíl. Tadeášovi i zemanům hrozí zatčení, odchází proto do francouzské armády."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b666b88ad2f.zip (256 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_6.pdf (263 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse