Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Romantismus - Německo

Romantismus - Německo


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce a k maturitě. Zahrnuje krátké životopisy romantických autorů působících v Německu a jejich díla.

Obsah

1.
NĚMECKÝ ROMANTISMUS
1.1.
BÁSNICKÝ TZV. „JEZERNÍ ŠKOLY“
1.2.
NOVALIS (1772 – 1801)
1.3.
ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN
1.4.
(1772 – 1822)
1.5.
HEINRICH HEINE (1797 – 1856)
1.6.
BRATŘI GRIMMOVÉ
1.7.
JACOB (1785 – 1863) A WILHELM (1786 – 1859)

Úryvek

"NĚMECKÝ ROMANTISMUS
BÁSNICKÝ TZV. „JEZERNÍ ŠKOLY“
 žili v oblastech jezer
o severozápad Anglie, místa s drsnější krajinou, Camberland
 spojovalo je místo působení a jejich náměty
o lyrické básně
o tajemná témata, mohla být lehce sentimentální
 William Word Sworth
 Samuel Taylor Coleridge
 Robert Southey
 hovořili o společné duši
o opěvovali přírodu a krásný život
o balady
 pochmurný děj, tragický konec
 lyricko-epické dílo
NOVALIS (1772 – 1801)
 vlastním jménem Friedrich Leopold von Hardenberg
 básník a prozaik
 představitel raného romantismu
 jeho literární tvorbu poznamenala smrt jeho snoubenky Sophie (+ smrt mladšího bratra)
HYMNY NOCI - 1797
 objevují se zde motivy blížící se smrti
 smrt, spánek, věčnost
 básnické skladby ze šesti zpěvů
HEINRICH VON OFTERDINGEN - 1802
 nedokončený výchovný román
 romantický protipól Goetheho
2 | S t r á n k a
 hlavní postava je středověký potulný básník
o vidí smysl života v hledání ‚modrého květu‘
 stal se symbolem romantické poezie
 symbol nedosažitelného štěstí, smyslu života"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b123930c147.zip (259 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_4.pdf (265 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse