Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Romantismus - Rusko

Romantismus - Rusko


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce a k maturitě. Zahrnuje krátké životopisy romantických autorů působících v Rusku a jejich díla.

Obsah

1.
RUSKÝ ROMANTISMUS
1.1.
ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799 – 1837)
1.2.
MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV (1814 – 1841)
1.3.
IVAN ALEXANDROVIČ GONČAROV (1812 – 1891)

Úryvek

"RUSKÝ ROMANTISMUS
ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799 – 1837)
 nejznámější ruský básník
 zasáhl do vývoje prakticky všech literárních ţánrů
 vynikající poeta, prozaik, dramatik, kritik, publicista, historik
 pocházel ze starobylé šlechtické rodiny
 stal se odpůrcem nevolnictví a aktivním členem několika pokrokových spolků
o Carské Celo
 jeho verše se staly příčinou prvního vyhnanství na jihu země (1820)
 oţenil se s moskevskou krasavicí Natálií Gončarovou
 zemřel v souboji se svým švagrem, francouzským důstojníkem Dantesem
 v jeho textech nacházíme myšlenkový kvas doby, zoufalost zbídačeného lidu, salónní nudu šlechty, půvab ruské přírody, tragické konflikty, upřímná a nezměrná láska k zemi
KAVKAZSKÝ ZAJATEC – 1821
BACHČISARAJSKÁ FONTÁNA - 1823
 Kavkazský zajatec
o svobodomyslní lidé, hrdí
o nechtěli podlehnout cizinci
 drobné lyricko-epické skladby (poémy)
 setkáváme se s hrdinou, který je byronovsky rozervaný, horuje pro svobodu a ţije v konfliktu se společností
2 | S t r á n k a
CIKÁNI – 1823
 poéma
Aleko, příslušník vznešené společnosti, uteče Cikánům, aby mezi nimi našel svobodný život, jenž by mu nebyl svázán dobovými konvencemi. Zamiluje se do cikánské dívky, avšak ta si najde jiného muže. Aleko tuto situaci neunese a oba zavraždí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b12401abe5c.zip (264 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_5.pdf (271 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 994x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x