Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Romantismus ve světové literatuře - maturitní otázka

Romantismus ve světové literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma romantismus ve světové literatuře. Nejdříve velmi stručně charakterizuje tento směr, poté vyjmenovává jeho nejvýznamnější představitele. Dále se věnuje romantismu v jednotlivých vybraných státech, především Polsku, Německu, Anglii, Francii a Rusku. Uvádí významné spisovatele a jejich díla. V závěru je velmi stručně nastíněna otázka z českého jazyka, zmiňuje slovní druhy.

Obsah

1.
Romantismus - charakteristika
2.
Představitelé
3.
Polsko
4.
Německo
5.
Anglie
6.
Francie
7.
Rusko
8.
Slovní druhy

Úryvek

"Vznikl na konci 18. století ve Francii, později se rozšiřuje po Evropě.
Název je odvozen od slova román – moderní slohový útvar, kde představivost a cit vítězí nad rozumem.
Romantismus je životní pocit a postoj člověka ke společnosti a světu.
Prostředí – divoká příroda, exotické kraje, historie, hrady, antika.
Hrdina je neobyčejný člověk v neobyčejné situaci, stojí sám proti ostatním, miluje nešťastně, touží po lásce (většinou končící tragicky ).
Hrdinka – hledá lásku spíše platonickou
Romantismus zasáhl i jiné oblasti kultury a umění – např. hudbu, výtvarné umění.

Franc Schubert – rakouský skladatel
Robert Schuman – německý skladatel
Eugén Delacroix – francouský malíř
Čajkovský – ruský skladatel (Labutí jezero)


Polsko
Adam Mickiewicz – Dziady ( básnická skladba o zklamané lásce )
- Pan Tadeáš ( epos o nesvářených rodinách )

Německo
Novalis – Hymny k noci ( báseň )
bratři Grimové – sbírají pohádky ( lidová slovesnost )
J.W. Goethe – Faust a Markétka ( příběh učence k dívce )

Anglie
George Gordon Byron – romantik způsobem svého života, většinu života strávil v Itálii, umírá na mor. nákazu
Díla: Childe Haroldova Pouť – epos s autobiografickými prvky
Korzár, Lara, Džaur – povídky
Walter Scott – básník, prozaik, sběratel skotských lidových balad, řada jeho děl byla zfilmována
Díla: Ivanhoe – román ze skotských dějin ( z doby Richarda Lví srdce )
Jezerní panna – veršované rytířské povídky ( přeložil F.L. Čelakovský )

Francie
Victor Hugo – dvacet let prožil ve vyhnanství, je považován za jednoho z největších spisovatelů Francie, psal poezii a prózu"

Poznámka

Práce je povrchní. Obsahuje překlepy v některých jménech autorů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49292dc6f0e2d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_svetove_literature_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse