Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Rostlinná pletiva

Rostlinná pletiva


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328, Příbram II

Charakteristika: Práce obsahující nejzákladnější a nejdůležitější informace o rostlinných pletivech. Práce obsahuje například dělení pletiv.

Obsah

1.
Dělení pletiv
1.1.
Podle způsobu vzniku
1.2.
Podle schopnosti dělení
1.3.
Podle tvaru buněk a tloustnutí buněčné stěny
1.4.
Podle převládající funkce

Úryvek

"Rostlinná pletiva
= soubory buněk stejného tvaru, stejné stavby a stejné funkce
- zkoumá je histologie

Dělení pletiv
kritéria dělení:
1) podle způsobu vzniku
A) PRAVÁ
- dělení buňky, dceřiné buňky zůstanou v celku
B) NEPRAVÁ
- volné buňky se spojují dohromady

2) podle schopnosti dělení
A) DĚLIVÁ
- buňky se schopností dělení
B) TRVALÁ
- funkčně odlišné buňky, nedělitelné!"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x568e5828a4a58.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rostlinna_pletiva2.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse