Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rostlinná pletiva - maturitní otázka

Rostlinná pletiva - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Církevní gymnázium Plzeň, Plzeň

Charakteristika: Rostlinná pletiva vypracované tak, aby odpovídaly požadavků maturity z biologie na gymnáziích. Základní definice + dělení dle dělivosti a dle tvaru a vlastností buněk a dle funkce.

Obsah

1.
Rostlinná pletiva (rozdělená z různých hledisek) - parenchym,prosenchym
2.
Sklerenchym,kolenchym; dělivá, nedělivá ; pletiva krycí, vodivá a základní

Úryvek

"pletiva = soubor buněk vykonávajíc stejné funkce a mající alespoň přibližně stejný tvar; u živočichů tkáně
nauka o tkáních (pletivech) mnohobuněčných organismů se nazývá histologie
Podle tloušťky buněčné stěny, tvaru buněk a přítomnosti mezibuněčných prostorů rozlišujeme čtyři pletiva:  Parenchym
 z tenkostěnných buněk
 četné, poměrně veliké mezibuněčné prostory (inceluláry) – protože kulovité buňky na sebe nemohou těsně nasedat
 tři typy : o palisádový
 buňky protažené v jednom směru
 množství chloroplastů
 v listech o aerenchym
 hvězdicovité buňky
 mezibuněčné prostory vyplněné vzduchem, větší než samostatná buňka
 vodní rostliny o mezenchym
 kulovitá tvar, velké množství mezibuněčného prostoru
 v mladých částech rostlin a v zásobních orgánech
 zásobní pletivo  Prosenchym
 tenkostěnné buňky (mladší bývají tenkostěnné, starší bývají tlustostěnné)
 v jednom směru protažené
 šikmo ukončené ; šikmé mezibuněčné překážky
 v cévních svazcích
 bez intracelulár nebo jen minimálně  Kolenchym
 tenkostěnné buňky ztloustlé v rozích (pak mu říkáme rohový kelenchym) nebo ztloustlá celá jedna stěna (pak mu říkáme deskovitý kolenchym)
 bez intracelulár
 hrany stonků + řapíky
 pružnost a pevnost  Sklerenchym
 buněčná stěny nerovnoměrně ztloustlá
 buňky prostoupené plazmodezmami (kanálky, kterými pronikají tenká vlákénka, zajišťující přenos informací mezi buňkami)
 později živý obsah (buňky) odumírá
 funkce mechanické opory - >pevnost (pecky, stébla trav)
 sklereidy = buňky tvarově téměř stejné, pecky
maturitní otázka biologie
 sklerenchymatická vlákna = přadné rostliny, protáhlý tvar, bývají součástí cévních svazků"

Poznámka

Práce obsahuje barevně zabarvená klíčová slova.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542fdfaf5bc8f.zip (212 kB)
Nezabalený formát:
Rostlinna_pletiva.pdf (221 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse