Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbor citátu J. A. Komenského

Rozbor citátu J. A. Komenského


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o rozbor citátu Jana Ámose Komenského: „Pořádek jest duší všech věcí. Skrze něj rodí se, žije, kvete, cokoliv se rodí, žije, kvete; kde pořádek pevně stojí, stojí pevně i věci; mění-li se, mění se i věci; klesá-li, klesají i věci a vesměs se obracejí.“

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozbor po větách
3.
Závěr

Úryvek

"Druhá věta – “Skrze něj rodí se, žije, kvete, cokoliv se rodí, žije, kvete…” – je poněkud zvláštní a chvíli mi trvalo, než jsem pochopil její smysl. Slovem rodit myslel Komenský vznik. Do dnešního jazyka bych tuto větu přeložil asi takto: Všechno hezké, co vzniká, vzniká z pořádku. Komenský tím naznačuje to samé, co v první větě – lad je jednou z nejnezbytnějších věcí.
Další část citátu: “…kde pořádek pevně stojí, stojí pevně i věci; mění-li se, mění se i věci…” Tímto chtěl autor vyjádřit, že pokud světu vládne pořádek, mají všechny věci svůj pevný a jasný řád, nebudeme-li ho však dostatečně udržovat, nastane změna k horšímu.
Poslední část zní “…klesá-li, klesají i věci a vesměs se obracejí.” Klesání pořádku a věcí zde není myšleno jako spadnutí, ale jako upadání. V dnešním jazyce bych to řekl asi takto: “Dbáme-li méně na pořádek, začne se snižovat i kvalita všeho okolo nás”. Slovy “ve směs se obracejí” bylo myšleno, že vzniká chaos.
Druhá věta – “Skrze něj rodí se, žije, kvete, cokoliv se rodí, žije, kvete…” – je poněkud zvláštní a chvíli mi trvalo, než jsem pochopil její smysl. Slovem rodit myslel Komenský vznik. Do dnešního jazyka bych tuto větu přeložil asi takto: Všechno hezké, co vzniká, vzniká z pořádku. Komenský tím naznačuje to samé, co v první větě – lad je jednou z nejnezbytnějších věcí.
Další část citátu: “…kde pořádek pevně stojí, stojí pevně i věci; mění-li se, mění se i věci…” Tímto chtěl autor vyjádřit, že pokud světu vládne pořádek, mají všechny věci svůj pevný a jasný řád, nebudeme-li ho však dostatečně udržovat, nastane změna k horšímu.
Poslední část zní “…klesá-li, klesají i věci a vesměs se obracejí.” Klesání pořádku a věcí zde není myšleno jako spadnutí, ale jako upadání. V dnešním jazyce bych to řekl asi takto: “Dbáme-li méně na pořádek, začne se snižovat i kvalita všeho okolo nás”. Slovy “ve směs se obracejí” bylo myšleno, že vzniká chaos.
Celkově chtěl Komenský tímto citátem říci, že pořádek je základem všeho, co děláme. V dnešní době se touto moudrou radou příliš lidé nezabývají. Také si myslím, že dříve byli všichni pořádnější než dnes. Ani v současném školství mnoho žáků, ba i učitelů nedbá na toto důležité a často zapomínané pravidlo. Komenský chtěl určitě také tímto moudrem naznačit, že by se mělo vyučovat systematicky, aby žáci vyučovanou látku lépe pochopili. Myslím si, že je to dobrý nápad, jelikož z vlastní zkušenosti vím, že špatný a chaotický výklad, který někteří učitelé na naší škole podávají, si žák těžko osvojí. Také žáci by si měli tento výrok dobře zapamatovat. Často mají ve svých věcech takový nepořádek, že se v něm ani oni sami nevyznají. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: komensky_citat.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Komensky_citat.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse