Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbory uhlí v dole Darkov

Rozbory uhlí v dole Darkov

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje rozbor vzorků inertního prachu sebraného v dole Darkov, věnuje se také stanovení indexu puchnutí, obsahu vody, prchyvé hořlaviny, popela, spalného teple, výhřevnosti nebo stanovení obsahu fosforu. U všech měření a pokusů jsou zaznamenány přístroje, metody a výsledky.

Obsah

1
Teoretická
Názvosloví
1.1
Rozbor vzorků interního prachu a směsí uhelného a interného prachu
1.1.1
Rozbor vzorků inertního prachu
1.1.1.1
Stanovení zrnitosti
1.1.1.2
Stanovení hygroskopičnosti
1.1.1.3
Stanovení rozvířitelnosti
1.1.1.4
Stanovení volného SiO2 a jiných toxických látek
1.1.1.5
Stanovení obsahu hořlavých součástí
1.1.2
Rozbor vzorku směsí uhelného a inertního prachu
1.1.2.1
Přesná vážková metoda
1.1.2.2
Zjednodušená vážková metoda
1.1.2.3
Přesnost stanovení obsahu hořlavých součástí
1.2
Stanovení indexu puchnutí
1.2.1
Podstata metody
1.3
Stanovení obsahu vody
1.3.1
Obecná ustanovení
1.3.1.1
Zařízení
1.3.1.1.1
Při sušení se používá
1.3.1.1.2
Při destilaci se používá
1.3.2
Stanovení obsahu hrubé vody
1.3.3
Stanovení obsahu zbylé vody
1.3.4
Stanovení obsahu veškeré vody
1.3.5
Stanovení obsahu vody v analytickém vzorku
1.3.6
Stanovení obsahu vody destilační metodou
1.4
Stanovení prchavé hořlaviny
1.4.1
Princip zkoušky
1.5
Stanovení popela
1.5.1
Podstata zkoušky
1.6
Dilatomentrická zkouška černého uhlí podle Audiert-Arnu
1.6.1
Podstata zkoušky
1.7
Stanovení obsahu popela gravimetrickou metodou
1.7.1
Podstata zkoušky
1.8
Stanoení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
1.8.1
Podstata zkoušky
1.8.2
Vzorky
1.8.3
Obecné požadavky
1.8.3.1
Podmínky stanovení
1.8.3.2
Bezpečnostní ustanovení
1.9
Sstanovení obsahu forsforu - kalometricky
1.9.1
Podstata zkoušky
2
Praktická část
2.1
Stanovení prchavé hořlaviny
2.1.1
Přístroje a pomůcky
2.1.2
Příprava zkušebního vzorku
2.1.3
Postup zkoušky
2.2
Stanovení popela
2.2.1
Přístroje a zařízení
2.2.2
Příprava vzorku
2.2.3
Postup zkoušky
2.2.4
Vyjádření výsledků
2.3
Dilatometrická zkouška černého černého uhlí podle Audibert-Arnu
2.3.1
Přístroje a zařízení
2.3.2
Kalibrace přístroje
2.3.3
Kontrola
2.3.4
Příprava vzorku
2.3.5
Postup
2.3.6
Stanovení dilatace
2.3.7
Čištění trubice a pístu
2.3.8
Vyjádření výsledků
2.4
Stanovení indexu puchnutí
2.4.1
Přístroje a zařízení
2.4.2
Příprava vzorku
2.4.3
Postup zkoušky
2.5
Stanovení obsahu popela gravimetrickou metodou
2.5.1
Přístroje a zařízení
2.5.2
Postup zkoušky
2.5.3
Vyjádření výsledků
2.6
Stanovení spáleného tepla a výpočet výhřevnosti
2.6.1
Přístroje a materiál
2.6.2
Příprava stanovení
2.6.3
Výpočet
2.7
Stanovení obsahu fosforu - kalometricky
2.7.1
Přístroje a chemikálie
2.7.2
Postup
2.7.3
Výpočet
3
Použitá literatura
4
Přílohy

Úryvek

"2.1 STANOVENÍ PRCHAVÉ HOŘLAVINY
2.1.1 Přístroje a pomůcky
Pícka elektricky zahřívána, ve které lze udržet stejnoměrnou teplotu (900 5)°C.
Termočlánek bez pláště. Měl by být dostatečně dlouhý, aby při protažení přední , zadní stranou pícky dosáhl do středu dna každého kelímku.
Kelímek válcový, s dobře těsnícím víčkem, obojí z taveného křemene.
Stojan na kelímky, který se umísťuje do pícky, takový, aby mohla být dosažena vhodná rychlost zahřívání.
Váhy, s přesností vážení na nejbližších 0,1 mg.

2.1.2 Příprava zkušebního vzorku
Vzorek pro stanovení prchavé hořlaviny je analytický vzorek pro obecný rozbor umletý, aby prošel sítem. Vzorek musí být správně promíchán a být v rovnováze s vlhkostí atmosféry laboratoře. Ze stejného zkušebního vzorku se vydělí zkušební podíl pro stanovení vody souběžně se stanovením prchavé hořlaviny.

2.1.3 Postup zkoušky
Musí se seřídit teplota v peci, která obsahuje buď jeden kelímek a víčko ve stojanu nebo potřebný počet kelímku a víček umístěných do vícenásobného stojanu, na teplotu (900 5)°C.
Prázdné kelímky se umístí na stojan a ten se zasune do pece. Teplota se udržuje 7 min.
Kelímky se pak ochladí na teplotu místnosti. Po ochlazení se každý kelímek a víčko zváží a do každého se na nejbližších 0,1 mg naváží (1,0 0,01) g vzorku. Kelímky s navážkami zakryté víčky se umístí do chladného stojanu, zasunou do pícky a ponechají se tam 7 min. Pak se vyjmou, ochladí a zváží na nejbližších 0,1 mg stejným postupem jako prázdný kelímek.

2.2 STANOVENÍ POPELA
2.2.1 Přístroje a zařízení
Analytické váhy - přesnost vážení na 0,0001 g.
Muflová pec – zajišťuje pásmo rovnoměrné teploty v rozmezích, předepsaných pro postup a dosahující toto rozmezí v předepsaném čase. Výměna vzduchu v peci má být 5krát za minutu.
Misky křemenné, porcelánové nebo platinové, výšky 10 až 20 mm. Průměr misek musí být takový, aby hmotnost navážky paliva vztažená na 1 cm povrchu dna nebyla větší než 0,15g pro uhlí a 0,10 g pro koks.
Podložka křemenná nebo z jiného žáruvzdorného materiálu -tloušťky 6 mm takové velikosti, aby ji bylo možné snadno zasunout do muflové pece.
Zařízení pro měření stálé teploty ( 815 10) °C.
Pro stanovení popela Exsikátor s náplní vysoušedla.
Kleště laboratorní."

Poznámka

Práce potřebuje kontrolu úpravy textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10494
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse