Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozhodovací matice a způsoby rozhodování

Rozhodovací matice a způsoby rozhodování


Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá rozhodovací maticí a způsoby rozhodování. Obsahuje zadání, i řešení. Veškerou problematiku demonstruje na názorných tabulkách.

Obsah

1.
Příklad
2.Řešení

Úryvek

"PŘÍKLAD:

Soukromý právník se rozhoduje na jaký objem zakázek je pro něho výhodné uzavřít roční smlouvu s firmou Espa. Tato smlouva může být uzavřena pouze fixně a to buď na 50, 100, či 150 případů právní agendy. V případě, že bude celkový počet právních případů dle smlouvy skutečně naplněn a společností Espa předán k řešení, musí být všechny tyto zakázky zpracovány bez ohledu na počet hodin a energii vynaloženou na danou práci.

Rozhodnutí se váže s rizikem, že právník nezná skutečný počet budoucích zakázek, které budou mít vliv na jeho celkový výdělek. Právník se tedy bude rozhodovat podle celkového ročního zisku, který může v daném případě vydělat.

Za jeden vypracovaný právní případ by společnost Espa zaplatila 3.000 Kč.

Náklady, které je nutné počítat na jeden případ jsou v průměru 800 Kč. V případě počtu zakázek 100 (právník si často bere práci domů a pracuje večer) je nutné připočítat náklady volného času ve výši 800 Kč na případ a při počtu 150 zakázek pak 1000 Kč.

Po zvážení situace dle vývoje a historie velké společnosti se může počet právních úkonů pohybovat v případě příznivém pro právnika okolo 150 zakázek za rok, v nejhorším případě pak 50 případů. Nejpravděpodobnější je však počet 100 zakázek za rok.

Právník proto propočítává a zvažuje tři varianty dané možným počtem zpracovaných zakázek."

Poznámka

Práce obsahuje výpočty a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x493a6fc90a5d9.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Rozhodovaci_matice.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse