Rozhodování


Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: V rámci práce rozhodování se seznámíte se strukturou rozhodovacího procesu, dobře a špatně strukturovanými problémy, rozhodovacími procesy v podmínkách jistotu, rizika a nejistoty.

Obsah

1.
Rozhodování
1.1.
Struktura rozhodovacího procesu
1.2.
Dobře a špatně strukturované problémy
1.3.
Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty
1.3.1.
Rozhodování v podmínkách jistoty
1.3.2.
Rozhodování v podmínkách rizika
1.3.3.
Rozhodování v podmínkách nejistoty

Úryvek

"1. Rozhodování
Mnoho lidí si myslí, že manažerská práce je pouze o rozhodování. My však již víme, že management vykonává mnoho dalších činností. Na druhou stranu je třeba říci, že rozhodovací procesy znamenají jednu z nejdůležitějších činností manažerů. Každé postupné (sekvenční) manažerské funkci je společné, že jí prostupují tři tzv. průběžné manažerské funkce, nazývané analýzou řešených problémů, rozhodování a realizace rozhodnutí. Rozhodování je nedílnou složkou postupných manažerských funkcí. Nejvýrazněji se uplatňují v plánování, kdy tvorba plánu představuje velké množství důležitých rozhodnutí."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56efc565a2333.zip (334 kB)
Nezabalený formát:
rozhodovani.pdf (345 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse