Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozkazovací způsob - španělsky

Rozkazovací způsob - španělsky


Kategorie: Nauky o španělském jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou tabulky seznamuje s tvary sloves při využití rozkazovacího způsobu ve španělském jazyce.

Obsah

1.
Kladný rozkazovací způsob
2.
Záporný rozkazovací způsob
3.
Nepravidelné tvary rozkazovacího způsobu

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce využívá barevného a tučného značení částí slov pro větší názornost.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fcb707e8c9ea.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rozk_zpusob_sj.doc (65 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse