Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozšíření ubytovacích kapacit - Ubytovna Borská Pole

Rozšíření ubytovacích kapacit - Ubytovna Borská Pole


Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z oblasti Managementu destinací a cestovního ruchu, která má představit ubytovnu jako nástroj pro rozvoj cestovního ruchu. A zároveň představit možnost rozšíření ubytovacích kapacit v Plzni se zaměřením na ubytovnu Borská Pole.

Obsah

1.
Popis projektu: Ubytovna v Plzni
2.
Zvolení společnosti - TSM s.r.o.
3.
Struktura společnosti
4.
Fáze projektu - Harmonogram projetu
5.
Promotion
6.
Reálnost projektu

Úryvek

Promotion

Co se týká propagace naší ubytovny nedělali bychom v tomto nijak výrazné kroky, jelikož bychom přímo kontaktovali personální agentury, které dodávají zaměstnance do společností sídlících na Borských Polí. Jednou z takových to organizací je např. WORK SERVICE s.r.o.. Samozřejmě bychom ubytovnu celou nepronajali jen agentuře, jelikož splatnost fa by byla až v dalších měsících a my máme provozní náklady. Proto bychom pronajali pouze 80 – 90 %, ostatní volné kapacity bychom pronajali libovolným lidem. Na naší ubytovnu bychom upozornili plakáty v OC Carrefour. Vytvořili bychom banner, který by byl situován směrem na továrny (společnosti) na Borských polí.

V tomto bychom chtěli pokračovat a v budoucnosti bychom se zaměřili na rozšíření kapacit a jelikož daná ubytovna leží u hlavní spojky na Domažlice (Rozvadov), uvažovali bychom o pronájmu plochy pro výstavbu billboardových ploch, což by byl takový malý zisk mimo činnost podnikání.

Poznámka

Dobře zpracované, práce obsahje titulní list a některé propočtové tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43ff5aed48320.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
Cestovni_ruch.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse