Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Regionální ekonomika

Referáty regionální ekonomika

Název Goodness Staženo

SWOT analýza města Blanska a jeho okolí

Práce se zabývá SWOT analýzou města Blanska a jeho okolí. Hodnotí silné a slabé stránky, uvádí příležitosti, a nevynechává ani hrozby.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

537x

Hospodářská soutěž a etika podnikání

Seminární práce z oboru ekonomiky a její etiky. V první části se autorka zabývá otázkou hospodářské soutěže z pohledu nekalé soutěže, klamavé reklamy,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

531x

Ekonomická situace v ČR a možnosti jejího řešení - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

328x

Regionální politika

Práce se zabývá regionální politikou. Uvádí příčiny meziregionálních rozdílů na sociálně-ekonomické úrovni, řeší pojetí regionální politiky, i definic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

318x

Korupce v ČR

Cílem této seminární práce je poskytnout představu o negativním jevu zvaném korupce, tedy jevu, který je prakticky denně neustále skloňovaným termínem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

313x

Analýza platební bilance ČR

Práce analyzuje vývoj platební bilance České republiky od r. 1996 do r. 2006 a dále se zabývá jejími dílčími položkami (běžný účet a finanční účet). K... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika


305x

Dětmarovice - veřejný rozpočet obce

Práce obsahuje velmi stručnou analýzu veřejného rozpočtu obce Dětmarovice na Karvinsku. Uvádí charakteristiku obce a strukturu rozpočtu. Popisuje neje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

217x

Německo, záplavy a daně 2002

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

171x

Aktuální problémy v zahraniční politice ČR

Práce se zabývá aktuálními problémy v zahraniční politice České republiky. V úvodu popisuje úlohu zahraniční politiky, její historický vývoj, principy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Politologie

152x

Rozšíření ubytovacích kapacit - Ubytovna Borská Pole

Seminární práce z oblasti Managementu destinací a cestovního ruchu, která má představit ubytovnu jako nástroj pro rozvoj cestovního ruchu. A zároveň p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

148x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]