Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozsudek ve věci Bosman od evropského soudního dvora

Rozsudek ve věci Bosman od evropského soudního dvora


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis rozsudku ve věci Belgická fotbalová asociace versus Jean-Marc Bosman u evropskéh soudního dvora.

Obsah

1.
Skutkový stav a průběh řízení
2.
Z odůvodnění rozsudku
3.
Z výroku rozsudku

Úryvek

K použití čl. 48 (39) na pravidla vydávaná sportovními asociacemi:
Je třeba připomenout, že výkon sportů spadá pod komunitární právo. Tak je tomu v případě fotbalových profesionálů nebo poloprofesionálů, vykonávají-li činnost za mzdu, nebo poskytují-li služby za odměnu. Také je třeba vzít v úvahu, že k použití komunitárních předpisů o volném pohybu pracovníků není třeba, aby zaměstnavatel byl podnikem, jediným požadavkem je existence pracovního poměru nebo vůle takový poměr založit.

Ze zjištění soudu vyplývá, že p. Bosman uzavřel pracovní smlouvu s klubem jiného členského státu, aby vykonával placené zaměstnání na území tohoto státu. Proto se právem dovolává toho, že když tak učinil, přijal skutečně nabízené zaměstnání ve smyslu čl. 48(39) odst .3 písm. a) Smlouvy.

Poznámka

práce je přepisem a možná i autorovým překladem rozsudku evropského státního dvora.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f4e061667e3.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Rozsudek_Bosman.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse