Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Rozvoj a prosperita letiště Vodochody - diplomová práce

Rozvoj a prosperita letiště Vodochody - diplomová práce


Kategorie: Podnikatelský záměr, Doprava

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce z oblasti civilní letecké dopravy ve své teoretické části představuje hlavní pojmy a legislativní souvislosti dané problematiky. Pojednává také o nejvýznamnějších národních a nadnárodních organizacích letecké dopravy a krátce probírá její historii. Praktická část je zaměřena převážně na analýzu plánované transformace letiště Vodochody z malého neveřejného letiště na moderní mezinárodní veřejné letiště. Podává zde ucelený přehled o připravovaném záměru a analýzu pozitivních a negativních dopadů projektu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce a metodika
3.
Obecné pojmy
3.1.
Vymezení obecných/základních pojmů
3.2.
Legislativní rámec upravující oblast civilního letectví
3.2.1.
Seznam základní legislativy
3.2.2.
Specifikace vybraných předpisů
3.3.
Mezinárodní instituce působící v oblasti letecké dopravy
3.3.1.
ICAO – International Civil Aviation Organization
3.3.2.
IATA – International Air Transport Association
3.3.3.
EASA – European Air Safety Agency
3.3.4.
Eurocontrol – European Organization for the safety of Air Navigation
3.4.
Struktura civilního letectví v České republice
3.4.1.
Ministerstvo dopravy ČR
3.4.2.
Úřad pro civilní letectví ČR
3.4.3.
Další organizace civilního letectví v České republice
4.
Základní historická data vývoje letecké dopravy
4.1.
Historie letecké dopravy ve světě
4.2.
Historie letecké dopravy v České republice
4.3.
Historie společnosti AERO
5.
Letiště Vodochody, a. s.
5.1.
Profil společnosti AERO Vodochody, a. s.
5.2.
Penta Investments, a. s. – Private equity skupina Penta
5.3.
Penta /Aero Vodochody, a. s. vs. letiště Vodochody, a. s.
5.4.
Současný profil společnosti Letiště Vodochody, a. s.
5.4.1.
Základní údaje o letišti
5.4.2.
Fotodokumentace a popis současného stavu
5.4.3.
Geografický informační systém – zobrazení polohy letiště v mapě
5.4.4.
Vývoj počtu pohybů letadel do současnosti
5.5.
Představení a opodstatnění záměru rozvoje LKVO
5.5.1.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
6.
Analýza rozvoje letiště
6.1.
Základní údaje letiště pro rok 2012
6.2.
Vývoj počtu pohybů letadel do roku 2012
6.3.
Rozšíření letecko-provozní plochy – dráhový systém letiště
6.4.
Nová odbavovací hala a řídicí věž Vodochody
6.5.
Dopravní systém
6.5.1.
Řešení dopravní situace využitím železniční dopravy
6.5.2.
Řešení dopravní situace na pozemních komunikacích
6.5.3.
Řešení dopadu dopravní situace na dotčené obce – využití dálnice D8
6.6.
Dopad na nízkonákladové a charterové letecké dopravce
6.7.
Dopad na stávající klientelu letiště
6.8.
Dopad projektu na životní prostředí
6.8.1.
Fauna a flóra
6.8.2.
Ovzduší
6.8.3.
Půda
6.8.4.
Povrchové a podzemní vody
6.9.
Zhodnocení zdravotních rizik vlivem hlukového zatížení
6.10.
Postoj veřejnosti k rozvoji letiště
6.10.1.
Pozitivní přijetí záměru rozvoje letiště Vodochody
6.10.2.
Negativní přijetí záměru rozvoje letiště Vodochody
6.11.
Dopad projektu na letiště Praha Ruzyně
6.12.
Postoj managementu společnosti k rozvoji letiště
7.
Vyhodnocení
7.1.
Komplexní hodnocení stěžejních faktorů
7.2.
Celkové zhodnocení přínosu projektu
8.
Závěr
9.
Přílohy (text, fotografie, kopie dokumentů)

Úryvek

"1 Obecné pojmy
První kapitola diplomové práce stručně představuje základní obecné pojmy z oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy. Vzhledem k tomu, že rozvoj cestovního ruchu a vývoj letecké dopravy a její užití by bylo nemožné bez každodenního překonávání „hranic“ států, bude zde charakterizován základní legislativní rámec vztahující se k problematice letecké dopravy včetně mezinárodních předpisů a standardů. Stručně zde budou také specifikovány nejvýznamnější národní i nadnárodní organizace v této oblasti působící.

1.1 Vymezení obecných/základních pojmů
Cestovní ruch (tourism)
Dle užšího vymezení zahrnuje cestovní ruch aktivity osob cestujících do míst mimo obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem trávení volného času, podnikání či jiným účelem. Rozšířené pojetí pak vychází z vnímání cestovního ruchu jako komplexního procesu, který zasahuje nejen jeho účastníky, ale také poskytovatele služeb, destinace, v nichž je cestovní ruch realizován a tranzitní destinace (jedno z možných vymezení).

Destinace cestovního ruchu
Je cílovou oblastí v daném regionu, typická významnou nabídkou atraktivit cestovního ruchu a infrastruktury cestovního ruchu.

Destinační management (destination management)
Soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem tohoto procesu jsou udržitelné a konkurence schopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, společný informačně - rezervační systém, atd.

Letadlo (Airplane)
Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Letiště (Aerodrome)
Územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb a zařízení letiště, trvale určeným ke vzletům a přistávání letedel a k pohybům letedel s tím souvisejících.

Dráha (Runway, RWY)
Vymezený obdélníkový prostor na pozemním letišti určený pro přistání a vzlety letadel.

Pojezdová dráha (Taxiway, TWY)
Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště na druhou, zahrnující: pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane), pojezdovou dráhu na odbavovací ploše (Apron taxiway) a pojezdovou dráhu pro rychlé odbočení (Rapid exit taxiway).

Safety x Security
Pojmy z oblasti bezpečnosti. Safety označuje bezpečnost provozu/ civilního letectví. Security je bezpečnost/ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Oba tyto pojmy jsou zavedeny a respektovány celosvětově.
Letecký rejstřík
Je evidencí letadel, s výjimkou sportovních létajících zařízení, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice.

Civilní letectví
Letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky."

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, mapy, tabulky a kopie dokumentů, rozsah čistého textu činí cca 63 stran.
Některé části práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23587
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse