Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Rozvoj měst ve středověku

Rozvoj měst ve středověku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky z hodin uvádějí příčiny rozvoje měst ve středověku, objasňují různé postupy jejich zakládání a charakterizují městskou společnosti i roli měst v dálkovém obchodu.

Obsah

1.
Příčiny vzniku
2.
Postup zakládání
3.
Život ve městech
4.
Společnost
5.
Dálkový obchod

Úryvek

"Příčiny vzniku

• v 11. stol. se začínají rozšiřovat peníze => lepší bylo obchodovat někde v bezpečí, než jen v osadách
• + řemeslnické dílny nebo trhové osady nebyly dostatečné => doch. k obnovení starých nebo ke vzniku nových měst
• nejčastěji na křiž. obch. trasách nebo na nezastavěné ploše, popř. u naleziště drahých kovů
• soustavné zakl. měst = městská kolonizace
• nejstarší městské právo obdržel Uničov
• nejvíce měst vznikalo ve 13. stol. za vlády Přemysla Otakara II.
• v J a Z Evropě nová města jen doplňovala starší městská osídlení, na V vznikala nová městská síť

Postup zakládání

1) města „na zeleném drnu“
- lokátor požádá vrchnost o pozemek => vybere vhodné místo => vybere rozměry parcel, ulic, náměstí => přivede obyvatele, ti staví nejdříve provizorní příbytky, pak kamenné
- Plzeň, České Budějovice

2) města vyvinutá z řemeslnicko-kupeckých osad
- vrchnost jen udělila městská práva
- Brno, Znojmo, Olomouc, Žatec, Litoměřice

3) královská města
- vznik z podnětu panovníka

4) věnná města
- daněmi zajišťovala živobytí královen
- Mělník, Chrudim, Vysoké Mýto, Dvůr Králové, Hradec Králové

5) horní města
- vznik u bohatých nalezišť stříbra
- Jihlava, Kutný hora

6) poddanská města
- v držení církve

• města získávala práva, např: Právo stavět hradby, Právo soudní (soudit ty, kdo se dopustili trestného činu), Právo hrdelní (popravovat zločince), Právo pořádat trhy, Právo várečné (vařit a prodávat pivo), Právo mílové (zajišťuje městu výsadní tržní postavení v okruhu 1 míle)

Život ve městech

• města podřízena vrchnosti
• zástupce vrchnosti ve správě města byl rychtář
• nejdůležitější městský orgán: městská rada (zasedal v radnici), 12 konšelů (ti se po měsíci střídali ve funkci purkmistra (předsedal schůzím, měl na starost pečeť)

Společnost

• plnoprávní obyvatelé- měšťané
• vlastnili dům, vykonávali řemeslo, museli platit daně, vojensky híjit město, sdružovali se v seskupení zvaném cechy, přistěhovalci museli žádat o přijetí mezi měšťany
• neplnoprávní obyvatelé- tovaryši, nádeníci, služebníci
• postrádali vlastní dům
• nejchudší vrstva- mrzáci, žebráci
• nejbohatší vrstva- patriciát
• mistři
• vlastnili dům, dílnu a krám
• zaměstnávali tovaryše

Dálkový obchod

• mezi jednotlivými částmi Evropy a mezi Evropou a Asií
• použ. zlatých mincí- dukátů, florénů
• hl. střediska: Janov, Benátky
• ze středisek pak kupci a kramáři vozí zboží do stř. Evropy
• Francie: Champagne
• Belgie: Gent, Bruggy
• J. Německo: Augsburg, Norimberk
• S. Německo: Lübeck"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c0a072a2eb.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rozvoj_mest_stredovek.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse