Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rusko za Kateřiny II.

Rusko za Kateřiny II.


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rusko za Kateřiny II., reformace v Rusku, Severní válka, Polsko a jeho rozdělení.

Úryvek

RUSKO: Rozsáhlé reformy Ruska zahájil car Petr I., jehož cílem bylo přiblížit Rusko západní Evropě. Za svůj vzor považoval absolutistické monarchie. Petr nastolil tuhý absolutistický režim, který oslabil sílu šlechty a církve. Absolutismus vykazoval rysy odlišné od západního způsobu vlády a přenášel do novověku řadu rysů středověkého ruského „samodržaví“, tj. neomezené panovnické moci někdy hraničící až s krutovládou. Petrovy reformy se netýkaly jen hospodářství a vnitřní správy, ale také zahraniční politiky. K jejímu uskutečňování bylo zapotřebí vybudovat novou armádu. Tomuto úkolu car věnoval mimořádnou pozornost. Jeho cílem bylo rozšířit ruské území a získat přístup k mořím. Jen tak se Rusko mohlo zapojit do mezinárodního obchodu. Už jeho předchůdce k tomu učinil náběhy a roku 1654 připojil Ukrajinu k Rusku. Rozhodující tažení s cílem přeměnit Rusko v evropskou velmoc začal ovšem Petr I. Svou pozornost zaměřil nejdříve na jih. Střet s Tureckem neznamenal sice jednoznačný úspěch, ale dobytí Azova (u ústí řeky Donu) otevřelo Rusku poprvé přístup k moři.

Poznámka

Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44390f3998f93.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Rusko_za_Kateriny_II..doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse