Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Rusko za posledních Romanovců

Rusko za posledních Romanovců


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky postihují situaci v Rusku za posledních Romanovců od Mikuláše I. do vlády ministerského předsedy Pjotra Stolypina.

Obsah

1.
Mikuláš I., Alexandr II.
2.
Alexandr II., Mikuláš. II.
3.
Ruská revoluce
4.
Pjotr Arkaďjevič Stolypin

Úryvek

"RUSKO ZA POSLEDNÍCH ROMANOVCŮ

- Mikuláš I. (1825- 1855)
- za něj- povstání děkabristů
- reformy- tajná policie, omezení přístupu ke vzdělání (VŠ- pouze synové šlechticů, SŠ- synové šlechticů a státních úředníků, ZŠ- synové z kupeckých rodin)
- nedožil se konce války na Krymu
- Alexandr II. (1855- 1881)- pokračoval v reformách
- 1861- manifest o zrušení nevolnictví
- z nevolníků => rolníci- osobní svoboda ale žádná politická práva
- rolníci si mohli od statkářů odkoupit pozemky- velkou část za ně zaplatil stát, na zbytek jím půjčil- museli si to odpracovat
- reformy v soudnictví- do teď šlechtické soudy- nahrazeny nezávislými soudci a porotci
- zavedl místní samosprávu a později městskou samosprávu
- vznik universit a SŠ
- reorganizace armády
- v 60. letech- opozice X carovi- Národníci (nejvýzn. Narodnaja volja)
- 8 atentátů na cara, teprve 8. úspěšný (březen 1881)
- Alexandr III. (1881- 1894)
- průměrný a nezajímavý car
- vyhnání židů z Moskvy
- rusifikace neruských národů
- po něm Mikuláš II.
- 2. pol. 19. stol.- z Ruska a Asie se stává Ruská a Asijská velmoc
- válka s Tureckem- 1877- 1778- Rusko vítězí
- Turecko musí uznat nezávislost Srbska , Černé Hory, Rumunsko, částečně Bulharsko
- Rusko- dobré vztahy s Rakouskem, po Krymské válce se sjednoceným Německem
- 1891- Rusko- spojenecká smlouva s Asií
- 2. pol. 19. stol.- zisk stř. Asie, ztráta Aljašky
- 1900- zisk Mandžuska
- 1904- 1905- Rusko-Japonská válka
- na straně Japonska- USA, VB- Rusko poraženo
- mírovou smlouvu zprostředkoval prezident
- 1905- 1. ruská revoluce
- revoluce začíná 22. 1. 1905- Krvavá neděle= průvod dětí, žen, mužů- šli k Zimnímu paláci- měli obrazy cara, zpívali, nechtěli násilí- vojáci a stráže je začali střílet- mnoho mrtvých
- povstání na křižníku Potěmkin
- 30. 10. 1905- carský manifest- svoboda slova, shromáždění, spolčování, osobní nedotknutelnost, příslib vytvoření parlamentu a vlády
- rolníkům odpustil stát půjčky na půdu
- konec porušťování
- 2 extrémy- levice (v čele Vladimír Iljič Lenin)
pravice (monarchisté, Stolypin)

Pjotr Arkaďjevič Stolypin

- 1905- potlačoval rolnická povstání, naslouchal opozičním silám
- 1906- jmenován ministrem vnitra, později ministerským předsedou
- 1907- zastavil revoluční násilí, zahájil druhou agrární (zeměděl.) reformu
- za jeho vlády se stalo Rusko obilnicí Evropy, otevřeno asi 50 tis. nových škol, zavedena čtyřletá povinná školní docházka, rozpustil dumu (parlament), ve volbách podle nového volebního řádu prosadil do parlamentu osoby, podporující cara)
- Mikuláš II. se obával, že je schopen zastínit i carský rod Romanovců
- září 1911- zavražděn v Kyjevském divadle policejním agentem Bogrovem
- carské Rusko se ocitlo v hospodářském a duchovním rozvratu, který byl ještě prohlouben 1. svět. válkou"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cd001211a5.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rusko_za_poslednich_Romanovcu.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse