Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rusko za vlády Petra I. a Kateřiny II.

Rusko za vlády Petra I. a Kateřiny II.


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně přibližuje události v Rusku za panování Petra I. a Kateřiny II.. V úvodu naznačuje situaci v zemi před nástupem Petra I., uvádí zde například připojení Ukrajiny, či smlouvu o hranicích s Čínou. Poté přechází k charakteristice panování Petra I., kde rozebírá zejména jeho četné reformní aktivity. Závěrečná část patří vládě Kateřiny II. a vyzdvihuje především její snahu o získání přístupu k Černému moři, i rozšíření robotních povinností.

Obsah

1.
Události před nástupem Petra I. Velikého
2.
Petr I. Veliký
2.1.
Nevolnické manufaktury
2.2.
Reformy armády
2.3.
Reforma státní správy
2.4.
Kulturní reforma
3.
Kateřina II. Veliká
3.1.
Boje s Tatary
3.2.
Selská válka
3.3.
Radiščev a Potěmkin

Úryvek

"- dynastie Romanovců - konec 17. a začátek 18. st.
- rozsáhlý st. útvar, nerostné boh. vs. žádný přístup k nezamrzajícímu moři --> války s Polskem
- rusko-polská válka - osvobozenecký boj ukrajinského atamana Bohd. Chmelnyckého
- 1655 - dohoda s Bohdanem Chmelnyckým -> připojení Ukrajiny - na Z
- 1667 - andrušovský mír, 1686 uzavřen „věčný mír“
- 1680 - dohoda s Čínou - smlouva o hranicích

- osvícenský absolutismus = samoděržaví
- snaha reformovat společnost a získat přístup k Baltskému a Černému moři

Petr I. Veliký ( 1682 - 1725 )
- nástup na trůn, zlepšit situaci v zemi lze jen podle vzoru -> 1672 - studijní cesta po Z E -
inkognito -> do všech spol. vrstev, poznal, jak rozvíjet obchod, organizovat armádu
-> reformy - zval do Ruska majitele manufaktur ze ZE -> rozvoj hospodářství

1) nevolnické manufaktury
- pracovali v nich nevolníci bez mzdy -> povinnost práce
- nevolnictví -> osobní omezení (nesměli studovat, vdávat se bez souhlasu majitele)
-> rozvoj obchodu mezi městem a venkovem

2) reforma armády - chtěl přístup k nezamrzajícímu moři
- důstojníci ze ZE vycvičili důstojníky z řad nižší šlechty -> povinná účast v armádě
- gardové pluky - pravidelná armáda
- války s Turky (azovské tažení) bez větších úspěchů
- boje o Balt - koalice s Dánskem, Saskem a Polskem proti Švédům
- severní válka proti Karlu XII. -> 1700 - bitva u Narvy - Rusko prohrálo
- 1703 - stavba opevnění Petrohrad r. 1712 - hl. městem)
- reorganizace armády - 1709 - bitva u Poltavy - porážka Švédů (spoléhali na pomoc
kozáckého hejtmana Mazepy) -> přístup k Baltu
- budování námořnictva

3) reforma státní správy
- země rozdělena na gubernie - v čele úředníci ze šlechty -> evidence obyv. + soudní moc
- kolegia - předchůdce ministerstev (odborníci různých oblastí)

4) kulturní reforma
- nové školy, tiskárny (knihy, tisk)
- zjednodušení písma - chtěl zlepšit gramotnost
- 1725 - Ruská akademie věd
- zaveden Juliánský kalendář (až do r. 1918)

- reformy stály hodně peněz -> vysoké daně
- povinné stříhání vousů -> odpor šlechty a statkářů -> daň z vousů (vykoupili si je)
- neshody se synem Alexejem - obvinil ho z přípravy povstání -> útěk, po návratu otcem poslán k soudu -> popraven
-> Petr umírá bez následníka -> boje o moc
-> Kateřina I.
-> za Alžběty I. - Jelizavety Petrovny - 7letá válka proti Prusku - návrat k Petrovým reformám
-> Petr III. (vnuk Petra I.)"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny. V práci je zaměněno jméno Chmelnický za Chmelnycký a Jemeljan za Jemiljan.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e71b9addfa82.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rusko_za_Petra_I_a_Kateriny_II.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse