Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Russell Ash: Velké divy světa

Russell Ash: Velké divy světa


Kategorie: Zeměpis, Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje po jednotlivých částech s obsahem knihy Velké divy světa, jejímž autorem je Russell Ash.

Obsah

1.
Russell Ash: Velké divy světa

Úryvek

"Celou knihu doprovází vybrané divy světa, které by se daly označit za velké a obdivuhodné. Autor divy, které zařadil do knihy, pečlivě vybíral a nezaměřoval se pouze na konkrétní časové období nebo konkrétní „balíček“ divů. Vybral divy z celého časového spektra, a to jak ze starověku, tak ze středověku nebo novověku.

Na každé dvoustraně je uvedený jeden velký div světa. Na těchto stránkách jsou uvedené zajímavé informace, které jsou spojené s daným tématem. Autor do obsahu knihy zařadil mimo jiné kapitoly jako Stavba pyramidy (strana 8), Stavby pro zábavu (strana 28), Božské chrámy (strana 46) nebo Zázračné číslo sedm (strana 62).

Celým obsahem knihy doprovází fotografická dokumentace, zejména historických map, budov, stavebních postupů. Tuto obrazovou dokumentaci doprovází podrobné vysvětlující popisky. K některým tématům jsou vytvořeny informační boxy, které doplňují a rozšiřují vybrané téma.

Divy světa byly vybrány jak z několika starověkých civilizací (například z Egypta nebo Babylonu), tak vybraly divy i z modernější doby, například současné technické divy, obdivuhodné stavby a podobně.

Na poslední straně autor uvedl Poděkování a prameny fotografií. V této části autor poděkoval všem svým spolupracovníkům a přispěvatelům, a uvedl všechny prameny fotografické dokumentace, kterou použili v knize.

Na konec knihy byl také zařazen Rejstřík. Zde jsou podle abecedy speciální hesla, která se vyskytují v celém obsahu knihy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51769eb2bcb9b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
R_Ash_Velke_divy_sveta.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse