Rytířství


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky se krátce dotýkají vzniku evropského rytířství, úkolů rytířů nebo stádii před pasováním na rytíře.

Obsah

1.
Vznik a rozvoj
2.
Stádia
3.
Hrady

Úryvek

"Rytířství

- v důsledku kříž. výprav se rozvíjí rytířství, umravňuje se Evropa
- církev v 11. stol zavádí „Boží mír“- nesmí se bojovat od ČT večera do PO
- rytíři: ochraňovali vdovy, sirotky, sloužili pánovi
- mohl se jím stát: nejdřív ten, kdo se o to nějak zasloužil, později šlo o urozený původ
- několik stádií:
1) páže: nejprve jako sloužil pánovi, učil se chování, věrnosti
2) panoš: pomáhal pánovi při oblékání, učil se šermovat, jezdit na koni
3) pasování na rytíře: ve 21 letech, musel se předtím vykoupat, byl oblečen do bílého roucha a noc strávil u oltáře, kde ležel jeho meč a zbroj (nosili 14 kg kroužkovou košili, uzavřenou helmici- nebyli k poznání  byla jim dávána znamení- erby), pak poklekl k panovníkovi, ten mu tupou (!) hranou meče poklepal na rameno  pasován na rytíře

- rytíři si stavěli hrady- na strategických místech, dobře opevněné, kolem hradu hradby, padací mosty, součástí byla i kaple"

Poznámka

Rozsah práce je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bc382b924c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rytirstvi.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse