S prvky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje pomocí stručných poznámek s důležitými údaji z oblasti kovů I.A a II.A skupiny (s1 a s2 prvky). Obsahuje i mnemotechnické pomůcky pro snadné zapamatování jednotlivých prvků skupin. Dále podává základní informace o Beketovově řadě kovů, výskytu s prvků v přírodě a jejich sloučeninách.

Obsah

1.
I.A skupina
1.1
Základní údaje
1.2
Vlastnosti chemické
1.3
Vlastnosti fyzikální
2.
II.A skupina
2.1
Základní údaje
2.2
Vlastnosti
3.
Beketovova řada kovů
4.
Výskyt S prvků v přírodě
5.
Sloučeniny s1 prvků
6.
Sloučeniny s2 prvků

Úryvek

“2) S2 prvky II.A skupina
- kovy alkalických zemin
- mají dva valenční elektrony
- konfigurace valenční vrstvy n s2

Běžela Magda Caňonem Srážela Banány Rádiem
Be- berylium, Mg- hořčík, Ca- vápník, Sr- stroncium, Ba- baryum, Ra- radium

Vlastnosti S2 prvků
- menší atomové poloměry, vyšší hustota, teplota tání
- tvrdší, křehké
- méně reaktivní než S1 prvky (dvojnásobný počet valenčních e-, pevněji vázány)
- většinou tvoří oxidační stupeň 2+ (- natý)

Beketova řada kovů
Výhradní postavení v Beketovově řadě kovů má vodík – napravo od něj se nacházejí kovy ušlechtilé (elektronegativní) a nalevo od vodíku kovy neušlechtilé (elektropozitivní). Beketov takto kovy rozdělil na základě zkoumání reakcí kovů mezi sebou a chování kovů při reakci s kyselinami.
Kov stojící před vodíkem, tj. od vodíku nalevo, je schopen redukovat vodík a sám sebe zoxidovat.
Kov stojící vlevo dokáže kov (v kladném oxidačním stavu) stojící vpravo redukovat a sám se tím pádem oxidovat, a naopak – kov, který stojí napravo je schopný kov stojící vlevo zoxidovat a sám se redukuje.

Li Na Ba Sr Ca Mg Al Mn Zn Cr
Fe Cd Co Ni Sn Pb H Cu Hg Ag
Au Pt"

Poznámka

Obsahuje chybu ve vlastním jméně - nejedná se o Betovu, ani Baketovu, ale Becketovovu řada prvků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4832a2486b2b5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
S1_a_S2_prvky.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse