Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza: Jižní Korea

SWOT analýza: Jižní Korea

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Praha 1 - Nové Město

Charakteristika: Práce, jejímž jádrem je SWOT analýza Jižní Korey jako destinace cestovního ruchu, ve své teoretické části vymezuje základní relevantní pojmy, jimiž je cestovní ruch a SWOT analýza. Praktická část podává nejprve základní informace o zemi a poté rozebírá silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby této destinace. Na základě analýzy jsou formulována doporučení pro zvýšení návštěvnosti Jižní Korey.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Cestovní ruch
2.2.
Mezinárodní cestovní ruch
2.3.
SWOT analýza
3.
Praktická část
3.1.
Základní informace o Jižní Koreji
3.2.
SWOT analýza destinace Jižní Korea
3.2.1.
Silné stránky
3.2.2.
Slabé stránky
3.2.3.
Příležitosti
3.2.4.
Hrozby
3.3.
Doporučení a opatření pro zvýšení návštěvnosti destinace Jižní Korea
4.
Závěr

Úryvek

"1. Teoretická část
V teoretické části hodlám nastínit několik základních pojmů vztahujících se k mé seminární práci.

1.1 Cestovní ruch
Pojem cestovní ruch nebo také turismus je zpravidla chápán jako přesun osoby na jiné místo než je její běžné životní prostředí, přičemž není překročena stanovená doba tohoto pobytu. Účel těchto cest si každý účastník volí sám, avšak o cestovní ruch se nejedná v případě služebních cest či ve spojení s jakoukoliv výdělečnou činností. Nejčastějšími důvody pro cestování bývají odpočinek, rekreace, poznání či vzdělání, ale mnoho osob opouští své bydliště například kvůli návštěvě příbuzných či známých, ze zdravotních a dalších důvodů. [1]

1.2 Mezinárodní cestovní ruch
Definice pojmu mezinárodní cestovní ruch je stejná jako v předchozím odstavci, avšak při účasti na mezinárodním turismu dochází k překročení hranice národního státu. Stejně jako u domácího turismu, ani v mezinárodním cestovním ruchu nesmí být účelem cesty žádná výdělečná činnost. [2]

1.3 SWOT analýza
SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů strategického managementu, avšak je vhodná i pro jiné činnosti. Při této analýze se hodnotí Strengths (silné stránky), slabé stránky (Weaknesses), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). SWOT je zkratka těchto čtyř ukazatelů. Úkolem SWOT analýzy je, zamyslet se nad těmito prvky a vyvodit z nich příslušné důsledky. Silné a slabé stránky představují vnitřní vlivy, které lze nějakým způsobem ovlivnit, a příležitosti a hrozby jsou definované vlivy vnějšími, které samy o sobě nelze minimalizovat. Výhodou je, že SWOT analýza není příliš časově náročná, přičemž dokáže rychle rozeznat nové příležitosti a hrozby. [3]

2. Praktická část
Ve druhé části své práce hodlám čtenáře seznámit se základními informacemi o Jižní Koreji a vypracovat analýzu současné úrovně turismu v této lokalitě pomocí SWOT analýzy. Na základě těchto informací se pokusím uvést vlastní návrhy a doporučení, které mohou zlepšit postavení vybrané destinace na světovém trhu turismu.

2.1 Základní informace o Jižní Koreji
Korejská republika, jejíž hlavním a zároveň největším městem je Soul, leží ve východní Asii. Tento stát se rozkládá na jižní polovině Korejského poloostrova, kde sousedí s Korejskou lidově demokratickou republikou. Hranici s Japonskem tvoří Východní moře a Korejský průliv a hranice s Čínou utváří Žluté moře. Rozloha Jižní Koreje činí 99.313 km2 a počet obyvatel dosáhl v roce 2011 necelých 50 mil, z čehož asi 30 tis. obyvatel je čínské národnosti. Je zajímavostí, že ačkoliv se jedná o asijský stát, více než polovina věřících vyznává křesťanskou víru. V Jižní Koreji je měnou korejský won, který představuje 17,40 CZK. Kromě korejštiny se zde používá také angličtina, ale to spíše v obchodním styku. [4]"

Poznámka

Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 1/3 strany.
Zpracováno na oboru Cestovní ruch.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25320
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse