Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza - slovensky

SWOT analýza - slovensky

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podrobná SWOT analýza ekonomické situace na Slovensku s přihlédnutím ke vstupu země do EU. Věnuje se silným a slabým stránkám, hrozbám i příležitostem.

Obsah

1.
Cíl
2.
Silné stránky
3.
Slabé stránky
4.
Příležitosti
5.
Hrozby

Úryvek

"Príležitosti

Integrácia Slovenska do EÚ a s tým spojený ťah požiadaviek je jednou z určujúcich príležitostí. Členstvo v EÚ urýchli celý rad procesov napr. reštrukturalizáciu priemyslu a poľnohospodárstva alebo implementáciu štandardov riadenia kvality a hygienických štandardov a pod...

Prístup na trhy je príležitosťou pre odbyt kvalitných potravinárskych produktov a krajových špecialít.

Príležitosťou je rozsiahlejšie využívanie moderných technológií, najmä využitie informačnej a komunikačnej techniky a jej potenciálu prakticky vo všetkých sférach života.

Ďalšou príležitosťou je rozsiahlejšia medzinárodná spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií a nepriamych nástrojov podpory vedy a výskumu podľa princípov EÚ.

Je dôležité spomenúť aj príležitosti, ktoré ponúka nezaplnený trhový priestor v sektore služieb a možnosti zhodnotenia existujúceho potenciálu zachovaných krajinných štruktúr a prírodných zdrojov ako sú napr. geotermálne zdroje a minerálne pramene.

Ohrozenia

Napriek otvorenosti slovenskej ekonomiky bude najvážnejším ohrozením pre domácich
podnikateľov a podniky rastúci tlak konkurenčného prostredia na domácom i svetovom trhu a pretrvávajúca vysoká závislosť krajiny na dovoze strategických surovín. Ohrozením je aj vysoká citlivosť exportovanej produkcie na svetové ekonomické cykly.

Možné zmeny na trhu kvalifikovanej pracovnej sily budú pôsobiť na postupné a nevyhnutné znižovanie konkurencieschopnosti kľúčových odvetví regionálneho priemyslu v dôsledku rastu relatívnych jednotkových nákladov práce v porovnaní s inými lokalitami strednej a východnej Európy. Potenciálnym ohrozením je aj odliv vysokokvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.

Ohrozením pre životné prostredia bude zvyšovanie ekologického zaťaženia územia, najmä z titulu záberu plôch pre rozvoj dopravnej infraštruktúry a investičnej výstavby na úkor zelene, resp. kvalitnej poľnohospodárskej pôdy.

Pokračovanie tendencie smerovania zahraničných investícií do okresov s nižšou nezamestnanosťou, lepšou dopravnou dostupnosťou a kvalitnejšími ľudskými zdrojmi môže naďalej prehlbovať regionálne disparity a zväčšovať zaostávanie problémových regiónov. Dôsledkom bude ďalší pokles ekonomickej a sociálnej vitality takto postihnutých regiónov."

Poznámka

Práce je psaná ve slovenštině.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6893
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse