Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza vysokého školství

SWOT analýza vysokého školství


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech představuje všeobecnou SWOT analýzu českého vysokého školství, tedy jaké jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Obsah

1.
Úvod - Rozbor SWOT analýzy
2.
SWOT analýza vysokého školství
a) S - Silné stránky
b) W - Slabé stránky
c) O - Příležitosti
d) T - Hrozby

Úryvek

"O - příležitosti (Opportunities)
• maximální využití lidského potenciálu a propojení vazeb mezi vědou – výzkumem – vývojem – praxí
• široké spektrum pracovních příležitostí pro kvalifikované odborníky
• využití mezinárodních a národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací
• udržení špičkových vědeckých pracovníků
• zapojování zahraničních aktivně působících firem do spolupráce
• rozšiřující se možnosti studia a zvyšování počtu studentů vysokých škol
• překonávání materiálních překážek (systémy stipendií a podpor)
• maximální rozvíjení potenciálu každého jedince
• dosažení vyšší kvality vzdělávání vytvářením nových vzdělávacích programů, které budou odpovídat požadavkům společnosti
• podpora rozvoje výměn studentů a vyučujících
• pečovat o osobnostní i odborný růst"

Poznámka

Úvod práce je kopií textu z Wikipedie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481057d5b1158.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
SWOT_analyza_vysokeho_skolstvi.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse