Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sacharidy - prezentace

Sacharidy - prezentaceKategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace zaměřená na sacharidy nejprve uvádí funkce těchto látek a poté je rozděluje. Jednotlivým skupinám, jejich vlastnostem a představitelům se dále podrobněji věnuje a výklad doprovází řadou chemických vzorců.

Obsah

1.
Sacharidy obecně
2.
Rozdělení sacharidů
3.
Monosacharidy
3.1.
Optická izomerie monosacharidů
3.2.
Genetická řada aldos
3.3.
Genetická řada ketos
3.4.
Struktura monosacharidů
3.5.
Chemické vlastnosti
3.6.
Analytické reakce
3.7.
Významné monosacharidy
4.
Disacharidy
4.1.
Neredukující disacharidy
4.1.1.
Sacharosa
4.2.
Redukující disacharidy
4.2.1.
Maltosa
4.2.2.
Laktosa
5.
Polysacharidy
5.1.
Polysacharidy stavební
5.1.1.
Celulosa
5.1.2.
Chitin
5.2.
Polysacharidy zásobní
5.2.1.
Škrob
5.2.2.
Amylosa
5.2.3.
Amylopektin
5.2.4.
Glykogen
5.3.
Další polysacharidy
5.3.1.
Glykosaminoglykany
5.3.2.
Heparin

Úryvek

"Sacharidy
 Nejrozšírenejší org. látky
 Funkce:
1. Zdroj energie (škrob, glykogen)
2. Soucást retezcu nukleových kyselin
3. Podpurná funkce (složka bunecných sten bakterií a
rostlin)
4. Stavební funkce (soucást glykoproteinu a
glykolipidu)
Rozdelení sacharidu
1) Monosacharidy - aldosy (obsahují aldehydickou skupinu)
- ketosy (obsahují ketoskupinu)
2) Oligosacharidy - disacharidy (spojeny 2 molekuly
monosacharidu)
- trisacharidy, …., (do 10 jednotek)
3) Polysacharidy – obsahují mnoho molekul monosacharidu
Názvosloví: zakoncení –osa
prevažují názvy triviální"

Poznámka

Součástí práce jsou grafická znázornění vzorců a další ilustrace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f2262ea01c1.zip (259 kB)
Nezabalený formát:
Sacharidy.pdf (281 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse