Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samfrits Le Poole: Úspěšné obchodní jednání

Samfrits Le Poole: Úspěšné obchodní jednání


Kategorie: Obchodní jednání

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podrobně popisuje výstavbu a obsah knihy Úspěšné jednání. Další odstavce se pak zabývají problémem v jednání popsaným v knize, se kterým měla autorka práce vlastní zkušenost. V publikaci pak hledá řešení problému, a v závěru se zamýšlí nad ideální obchodním jednáním.

Obsah

1.
Stručný obsah knihy
2.
Problém z knihy, který mne potkal
3.
Řešení problému, které nabízí kniha
4.
Ideální stav

Úryvek

“ 1. Problém, o kterém hovoří tato kniha, a který mne potkal

Součástí mé letní praxe ve firmě prodávající autokosmetiku a autodoplňky bylo také jednání s některými dealery. Proto jsem se zajímala o problematiku vyjednávání, psychologického působení na lidi a podobně.

Mým hlavním problémem byla "přílišná slabost". Stávalo se mi, že na mne dealer prostě tak dlouho mluvil a mluvil, až mne doslova umluvil, a já, jen abych se ho zbavila, jsem souhlasila s vyzkoušením produktu – přestože jsem už předem věděla, že ho naše firma nebude potřebovat, nebo že nemá dostatečnou kvalitu. Byla jsem prostě příliš snadno ovlivnitelná.

Pokud pominu to, že tahle vlastnost vadila mně osobně, mohla mít v určitých případech i nepříznivý dopad na firmu – je snadné cokoli objednat, těžší už ovšem je objednávku později zrušit.

2. Řešení problému, které nabízí kniha

Myslím si, že tato kniha je velmi dobře napsána. Sám pan Le Poole se přiznává, že ví, o čem píše – vyjednávání je totiž jeho povoláním. Proto se nejedná o pouhou příručku obsahující kvantum teoretických faktů (i když ty v žádném případě nechybí), ale o dobře čtivý a praxi blízký "manuál pro začínající i zkušené jednatele". To jsem na knížce ocenila nejvíc, její sepjetí s praxí. Autor každou teoretickou poučku názorně demonstruje na příkladu, se kterým se sám ve svém profesionálním životě setkal. Upozorňuje na chyby, kterých se dopouštěl on sám, nebo jeho protivníci. Tím se stejných chyb vyvaruje čtenář.

A co se týká toho, jak mi kniha pomohla vyřešit můj problém? Především jsem zjistila, že rozhodně nemám všechny vlastnosti, které má mít dobrý jednatel. To sice není povzbuzující, na druhou stranu teď vím o tom, co bych měla napravit – a nikdy není pozdě, jak píše pan Le Poole. Už vím, jak by mělo vypadat dobré jednání – že není dobré nechat se zaskočit nepřipravená, někdy má dokonce pozitivní účinek oddálit jednání nebo jej v průběhu přerušit.

Překvapivé pro mne bylo zjištění, že můžu udělat některé ústupky – nic neztratím, naopak mnohem víc získám. Uvědomila jsem si také, že není důležité znepříjemnit oponentovi jednání, jde o to najít vzájemný kompromis mezi požadavky obou stran.

3. Ideální stav

Ideální stav nastane, až v pozici jednatele neudělám žádnou z výše zmíněných "chyb, které jednatele zřejmě magicky přitahují". To je naprosto bezchybný stav, kterého se zatím nikomu nepodařilo dosáhnout. Je však možné prostudovat co nejvíc podobných příruček, z každé načerpat několik poznatků, a vše pak použít. Ve svůj vlastní prospěch"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: manx0008.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Uspesne_obchodni_jednani.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse