Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Satelitní účet cestovního ruchu

Satelitní účet cestovního ruchu


Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Satelitní účet cestovního ruchu - coje satelitní účet, účel a cíl satelitního účtu, významné rysy satelitního účtu.

Úryvek

Satelitní účty jsou již ze své podstaty navrženy tak, aby byly flexibilní - neexistují žádná rigidní a bez rozmyslu uplatňovaná pravidla. V souladu s tím zpracovaný návrh metodiky satelitního účtu cestovního ruchu umožňuje maximální pružnost tak, aby tento účet nabízel pokud možno co nejvíce dimenzí tak nesnadno kvantitativně identifikovatelné činnosti, jako je cestovní ruch. Současně s tím poskytuje satelitní účet cestovního ruchu rámce pro analýzy otázek spojených s ekonomikou cestovního ruchu a rovněž tak pro vytváření modelů pro analýzu vývoje cestovního ruchu a pro měření jeho produktivity.
Významným rysem satelitního účtu cestovního ruchu je to, že umožňuje rozlišování mezi zjištěnou reálnou skutečností a přisuzovanými nebo „modelovanými“ výsledky. Například přidaná hodnota generovaná cestovním ruchem není ve většině případů identifikovatelná stejným způsobem jako přidaná hodnota nějakého „standardního“ odvětví. Přidaná hodnota cestovního ruchu je odvozena z určitých předpokladů (zejména podíl aktivit cestovního ruchu na výkonech příslušného odvětví), zatímco přidaná hodnota „standardního“ odvětví je založena na přímém měření vstupů a výstupů.

Poznámka

Přehledné.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4489a36f9bea1.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Satelitni_ucet_cestovniho_ruchu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse