Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Cestovní ruch - teorie

Referáty cestovní ruch - teorie

Název Goodness Staženo

Satelitní účet cestovního ruchu

Satelitní účet cestovního ruchu - coje satelitní účet, účel a cíl satelitního účtu, významné rysy satelitního účtu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

628x

Cestovní ruch v regionu Beskydsko - Valašsko - esej

Práce pojednává o přednášce renomovaného odborníka na problematiku cestovního ruchu - Gary Esolena, zakladatele agentury New Orleans. Věnuje se proble... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

613x

Agroturistika jako prostředek rozvoje podnikatelských aktivit

Práce se zabývá problematikou agroturistického podnikání. Cílem je posoudit, k jakým vývojovým změnám na venkově došlo, poukázat na význam agroturisti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

411x

Cestovní ruch v ČR

Vývoj cestovního ruchu v Československu do roku 1989 - rozvoj cestovního ruchu mezi dvěma světovými válkami, vývojové etapy po roce 1945. Podíl cestov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

385x

Cestovní kanceláře a agentury

Práce se zabývá cestovními kancelářemi a agenturami. Věnuje se historii cestovních kanceláří a vymezení činnosti cestovních kanceláří a agentur zákone... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

371x

Turistické informační centrum

Práce podává charakteristiku turistického informačního centra, jeho význam pro cestovní ruch, definici i primární funkce. Uvádí také přehled placených... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

244x

Založení cestovní agentury či kanceláře: právní formy

Práce nejprve vymezuje obecné pojmy, se kterými dále pracuje. Jsou jimi cestovní agentura, cestovní kancelář, podnikání a jednotlivé druhy podnikání, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Právo, Cestovní ruch - teorie

220x

Agroturistika a venkovská turistika

Práce se věnuje tématu agroturistiky v České republice z teoretického pohledu, tedy charakterizuje tento pojem, věnuje se popisu agroturistických poby... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

165x

Výjezdový cestovní ruch - současné trendy

Tato práce se zabývá tématem cestovního ruchu. Zkoumá vlivy ovlivňující účast lidí na cestování, jedná se především o výběr místa dovolené, její chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

137x

Essay - Ecotourism

Esej pojednává o aktuálním trendu v turistickém ruchu - ekoturismu. Popisuje příčiny vzniku, jeho dopady a výhody oproti jiným formám cestovního ruchu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Angličtina

121x
1  2  3  4  5  »