Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Schizofrenie

Schizofrenie


Kategorie: Psychologie, Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje definici této nemoci, která způsobuje poruchu myšlení, emočních reakcí a chování. Dále se věnuje popisu potíží s nemocí souvisejících, jako je maniodepresivní psychóza, halucinace, přeludy, nebo zmatené myšlení. Opominuty nejsou ani možnosti léčení.

Obsah

1.
Schizofrenie - úvod
2.
Falešná přesvědčení
3.
Zmatené myšlení
4.
Léčení
5.
Závěrem

Úryvek

" Existují však i další funkční potíže nazývané souhrnně psychózy. Jednou z nich je například maniodepresivní psychóza. Ovšem nejběžnější je schizofrenie, která se dříve či později projeví u jednoho až dvou procent světové populace. Nemoc se vyznačuje mnoha příznaky, jež ovlivňují osobnost nemocného člověka i jeho chování. Patří k nim halucinace, falešné představy, potíže s myšlením, emoční poruchy a pohybové problémy – obvykle se zhoršují následkem stresu.
Halucinace se nejčastěji projevují jako hlasy, jež komentují chování nebo myšlení nemocného, ačkoliv stejně běžné je i to, že postižený slyší různé zvuky. Za halucinace však považujeme i vidění stejně jako chuťové, čichové či dotykové vjemy.
Ačkoliv se nazývají potížemi funkčními, existují důkazy o tom, že příčina schizofrenie může být i fyzická, podobně jako u mentálních potíží organických. Při vzniku schizofrenie hrají důležitou roli i faktory genetické. Blízcí příbuzní člověka trpícího schizofrenií mají více než desetiprocentní naději, že takto onemocní rovněž. Jestliže má někdo touto nemocí postižené oba rodiče, má průměrnou naději jedna ku dvěma, že se u něho schizofrenie projeví také.
Techniky umožňující zobrazovat mozek ukázaly, že lidé trpící schizofrenií mají v určitých oblastech mozku nějaké strukturní nebo funkční abnormality. Určité problémy související s mozkem, jako jsou třeba mozkové nádory, bývají často dávány do souvislosti s příznaky schizofrenie. Některé léky, například amfetaminy, bývají s touto nemocí také spojovány.

Falešná přesvědčení
Přeludy, které zažívají schizofrenici i lidé trpící jinými mentálními nemocemi, jsou falešná přesvědčení, kterých se pacient houževnatě drží. Postižený se na tato přesvědčení upne, dokonce i v tváří v tvář jasným důkazům, že nic takového neexistuje. Takový člověk pak věří, že ho někdo sleduje, pronásleduje, trestá, dokonce že ho někdo hypnotizuje.
Někdy u nemocného převažuje přelud velikášství, takže takoví pacienti mohou být přesvědčeni, že jsou důležitou a známou osobností z minulosti či současnosti. Pacienti trpící schizofrenií, kteří mají přeludy či halucinace, že jsou pronásledováni, nebo že jsou někým slavným, jsou nazýváni paranoidní schizofrenici.
Zmatené myšlení
Většina schizofreniků trpí nějakou poruchou myšlení, jež jim neumožňuje soustředit se nebo jasně myslet.
Pacienti mluví o zablokovaném myšlení nebo o tom, že jim myšlenky do hlavy vkládá nebo z hlavy bere nějaká vnější síla. Následkem poruch myšlení mluví popleteně a nesouvisle. Schizofrenik v řeči skáče z jednoho předmětu na druhý, zdánlivě s prvním nesouvisející.
V některých případech se řeč rozpadne na podivné a nesrozumitelné fráze a nesouvislé slabiky. Schizofreniky trpící takovým druhem pomateného myšlení nazýváme schizofreniky hebefrenickými.
Typickou součástí schizofrenie je i těžká emoční porucha, ačkoliv ta se může projevovat mnoha formami. Pacient se například chichotá nebo směje ve zcela nevhodných situacích. Někteří pacienti zažívají tzv. ploché emoce, které jsou den po dni stále stejné, neměnné. Jiní zase prožívají období zuřivosti, která propukají bez zjevné příčiny a bez varování."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: psyx0039.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Schizofrenie.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse